K. Wójcik  Krystyna Wójcik

tel. 505 087 872

 Kierownik Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych

WSZYSTKIE KOMUNIKATY UMIESZCZONE SĄ POD REGULAMINEM 

REGULAMIN

Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych w TUTW

1

Uczestnikiem zajęć z języków obcych i zajęć komputerowych może być każdy Słuchacz, który ma uregulowane składki członkowskie.

2

Słuchacze biorący udział w zajęciach mają do wyboru następujące poziomy nauki:

– poziom elementarny (od podstaw),

– poziom podstawowy,

– poziom średnio-zaawansowany,

– poziom zaawansowany.

3

Słuchacz ma prawo dowolnego wyboru grupy kierując się:

– poziomem grupy,

– osobą prowadzącego zajęcia,

– terminem zajęć.

4

Wybór grupy Słuchacz potwierdza wpłatą za zajęcia u grupowych. Opłatę należy uiścić najpóźniej na trzecich zajęciach wybranej grupy.

5

Jeżeli Słuchacz – po dokonaniu wyboru grupy – zmienia swoja decyzję ( np. chce się przenieść z różnych powodów do innej grupy), nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów, chyba, że wskaże na swoje miejsce innego Słuchacza z którym bezpośrednio się rozlicza.

6

Słuchacze nie mają prawa do zwrotu opłaty w przypadku gdy zajęcia komputerowe nie zostały przeprowadzone z powodu:

– choroby prowadzącego,

– wystąpienia przyczyny o charakterze technicznym – np. brak prądu, usterek technicznych, itp.

Koszty zostają zmniejszone w następnym semestrze.

7

W przypadku choroby lektora języków obcych, zajęcia muszą być przeprowadzone w innym terminie, a obowiązek uzgodnienia terminu należy do prowadzącego.

8

Słuchacze w wyjątkowych sytuacjach mają możliwość dopisania się do grupy w trakcie trwania zajęć w semestrze.

Warunkiem dopisania jest wykazanie przez Słuchacza:

  • poziomu umiejętności Słuchacza odpowiadającego poziomowi grupy – decyzję podejmuje prowadzący,
  • liczebność grupy jest tak niska, że zagraża jej likwidacja.

Słuchacz obowiązany jest do uregulowania opłaty najpóźniej na drugich zajęciach.

9

Zajęcia kończą się w tygodniu oficjalnego zakończenia roku akademickiego.

10

Przedłużenie zajęć wymaga uzgodnienia z prowadzącym oraz uiszczenia ewentualnej dodatkowej opłaty za najem sali.

11

Grupowi sporządzają listy Słuchaczy zawierające: imię i nazwisko, nr legitymacji oraz dowód wpłaty i przekazują księgowości TUTW (wzór dokumentu do pobrania w biurze TUTW, pok. nr 14).

12

Ostateczny termin wpłat za zajęcia podany jest w każdym semestrze.

13

Opłaty za udział w zajęciach należy regulować na konto bankowe, którego numer jest w posiadaniu opiekunów grup.

14

Niniejszy regulamin obowiązuje uczestników wszystkich grup językowych i zajęć komputerowych.

======================================================================================

UWAGA KOMPUTERY

Z powodu choroby Katarzyny Iwanowskiej wszystkie zajęcia komputerowe i zajęcia z obsługi smartfona zostają odwołane.

Zajęcia będą odrobione w czerwcu br.

Krystyna Wójcik

Publikacja 25 kwietnia 2024

Harmonogram zajęć na II semestr 2023/2024

Zajęcia jęz. obcych i komputerów w II semestrze będą się odbywać od 4. marca 2024 do 10. czerwca 2024
Słuchacze, którzy chcą się zapisać w II semestrze na wybrany język lub na naukę obsługi komputera - kontaktują się bezpośrednio z lektorami, którzy przypiszą Ich do konkretnej grupy.
Kierownik sekcji
Krystyna Wójcik

#

Ramowy Harmonogram

zajęć komputerowych w roku akademickim 2023/2024.

Semestr II

Zajęcia odbywają się:

na Wydziale Filologicznym, Fosa Staromiejska 3, sala nr 217, MAIUS

Prowadząca: Katarzyna Iwanowska

Nr tel. 693 356 521

PIĄTEK

godz.. 10.00

Grupa nr 1 - poziom średnio zaawansowany

Grupowa: Barbara Dahm

 

godz. 11.00

Grupa nr 1 - poziom średnio zaawansowany

Grupowy: Adam Wincek

 

godz. 12.00

Grupa nr 3 - poziom początkujący

Grupowa: Ewa Prus-Grobelska

 

godz. 13.00

Grupa nr 4 - poziom średnio zaawansowany

Grupowa: Grażyna Rychert

 

Obsługa smartfonów

Grupa I – środa godz. 14.30 - 15.30

Grupa II – środa godz. 15.30 - 16.30

Publikacja 3 marca 2024

Harmonogram na I semestr 2023/2024

czytaj więcej

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1.Zajęcia komputerowe rozpoczynają się od 10. października 2023.

2.Termin zajęć poszczególnych grup zostanie podany przez prowadzącą zajęcia Panią Katarzynę Iwanowską (po uprzednim kontakcie z Grupowymi).

3.Harmonogram wszystkich grup zostanie podany w terminie późniejszym.

4.Nowo zapisani Słuchacze rozpoczną zajęcia od listopada - po spotkaniu organizacyjnym z Zarządem i Lektorami. Termin spotkania zostanie podany na stronie TUTW i w komunikatach po wykładach poniedziałkowych i środowych.

5.Zarząd TUTW w dniu 3.10.2023 podjął uchwałę w sprawie opłat za zajęcia:

- za 60.min. zajęć -> 80.zł

-za 45 min. zajęć -> 60 zł

Kierownik sekcji:

Krystyna Wójcik

Publikacja 4 października 2023

Harmonogram zajęć komputerowych na I i II semestr 2022/2023

czytaj więcej

Uchwała nr 17/22

Zarząd TUTW na posiedzeniu 6 października 2022 r podjął uchwałę w sprawie skrócenia zajęć języków obcych i komputerowych.

W roku akademickim 2022/23  1 godz. lekcyjna (zajęć) trwa 45 min . Oplata za 1 godz. wynosi 60 zł.

Kierownik sekcji

Krystyna Wójcik

Publikacja 9 października 2022

Harmonogram zajęć na II semestr 2021/2022

czytaj więcej

Komunikat sekcji języków obcych i zajęć komputerowych.

1.Zajęcia języków obcych i zajęć komputerowych rozpoczynają się od 3 listopada 2021 r.

2.Grupy (poprzez swoich Grupowych) mogą indywidualnie umawiać się z lektorami na wcześniejsze terminy (zajęcia już październiku).

3.Ramowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony w poniedziałek - 18.X. 2021 r.

4.Na bieżąco trwają zapisy do grup językowych i zajęć komputerowych.

Kierownik Sekcji

Krystyna Wójcik

Publikacja 17 października 2021

Komunikat sekcji języków obcych i zajęć komputerowych.
W związku z zawieszeniem wszystkich zajęć i braku możliwości wznowienia ich do końca semestru, prosimy Grupowych języków obcych i zajęć komputerowych o rozliczenie godzin przepracowanych przez lektorów za miesiąc luty i marzec (do 12. III.2020).
Wpłaty dokonujemy na konto wg wzoru z ubiegłych semestrów oraz dosyłamy listę słuchaczy.
        Listy Słuchaczy z wyszczególnioną kwotą wpłaty prosimy przesłać elektronicznie na adres mailowy biura: biuro@tutw.org  lub  pocztą na adres: Biuro TUTW,  ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń.
       Grupowi, którzy dokonali całkowitych wpłat, przed zwieszeniem zajęć - przesyłają tylko listy, a nadpłacone kwoty zostaną zwrócone na Ich konta osobiste.  
Koordynator zajęć
Krystyna Wójcik
Publikacja 12 maja 2021

 

Harmonogram zajęć komputerowych na II semestr 2019/2020

czytaj więcej

1
2