ZAPROSZENIA

Książnica Kopernikańska przy ul. Słowackiego 8 zaprasza:

#

5 maja o godz. 18.00 na spotkanie z Robertem Małeckim.

Autor bestsellerowych powieści kryminalnych będzie kolejnym gościem festiwalu Gwiazdozbiór Kryminalny Kujawy i Pomorze.

Wstęp bezpłatny.

#

7 maja od godz. 9.00 na konferencję z cyklu "Toruńskie zabytki młodszego pokolenia”.

„Historie znikania" to termin sformułowany przez Katarzynę Kluczwajd na użytek opisu dziejów zabytków, obejmujący różne procesy oraz przyczyny destrukcji Podgórza. Historie znikania to zarówno planowe rozbiórki – kiedy stare musi ustąpić nowemu, bo miasto nieustanie rozwija się i rozrasta; to straty spowodowane przez żywioły i wojny, ale też przez zaniedbania i zaniechania.

Wstęp bezpłatny.

Publikacja 29 kwietnia 2022

AKTYWNY SENIOR W BIBLIOTECE XXI WIEKU

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu (ul. Dąbrowskiego 4) proponuje cykl spotkań dla seniorów, których celem jest m.in. zapoznanie ze zbiorami biblioteki oraz przedstawienie „alternatywnych” możliwości dotarcia do książek.

Program spotkań:

- zaprezentowanie książek, które seniorzy chcieliby polecić innym uczestnikom spotkania,

- szkolenie dla seniorów mające na celu zapoznanie z możliwościami katalogu Integro, Ibuk Libra, co usprawni wyszukiwanie książek w zasobach biblioteki oraz zdobycie umiejętności poszukiwania tekstów literackich w zasobach elektronicznych.

Spotkania poprowadzi Elżbieta Wiśniewska i zaproszeni eksperci.

Tel. kontaktowy 691-084-156.

H.O.

Publikacja 20 kwietnia 2022

Drodzy Słuchacze TUTW

Pani Agata Jaworska jest studentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika o specjalności edukacja dorosłych i marketing społeczny. Prowadzi badania dotyczące postaw osób wobec skazanych. Jedną z badanych grup są osoby od 55 roku życia.

W imieniu studentki proszę o wypełnienie niżej podanego kwestionariusza.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebDwUSqSP-TsZ-tfr3sv2hAPr6ZgQJBdl-oGcULLeQdbGJsA/viewform

Z góry dziękuję,

H.O.

Publikacja 31 marca 2022

ZAPROSZENIE

Uniwersytet Warszawski zaprasza do bezpłatnego udziału w 2-ch kursach on-line dla seniorów.

Kurs rozpoczyna się 6 kwietnia 2022r. Spotkania on-line będą odbywały się w środy o godz. 11.30 i trwały 1,5 godziny.

czytaj więcej

ZAPROSZENIE

Czy "Bogurodzica" jest passé? To tytuł wykładu popularnonaukowego, na który zaprasza 29 marca o godz. 18.00 Książnica Kopernikańska przy ul. Słowackiego 8.

Gośćmi będą naukowcy z Katedry Antropologii Literatury i Nowych Mediów UMK - prof. dr hab. Krzysztof Obremski,

znawca literatury staropolskiej (szczególnie nurtu religijnego), teorii retorycznej i panegiryzmu

oraz

dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK,

znawca literatury staropolskiej, teorii interpretacji, społecznych studiów nad nauką, badacz "długiego trwania sarmatyzmu".

W trakcie wykładu toruńscy badacze przeprowadzą analizę treściową i językową "Bogurodzicy". Po wykładzie odbędzie się dyskusja z udziałem publiczności.

Wstęp jest bezpłatny.

H.O.

Publikacja 23 marca 2022

Projekt "Biologia dla seniorów"

Na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r. w partnerstwie formalnym z Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku realizowany jest projekt pt: ,,Biologia dla seniorów’’. W projekcie w każdym roku akademickim zostaną przeprowadzone 4 nowe programy zajęć dla osób zrzeszonych w TUTW.

Cykl spotkań: 1 „Biologia z potencjałem”

Cykl spotkań: 2 „Ogród moja pasja”

Cykl spotkań: 3  „Co nas wzmacnia co zabija”

Cykl spotkań: 4 „Nowości molekularne”

Udział w projekcie jest nieodpłatny i mogą w nim uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. W cyklu zajęć uczestnik może wziąć udział tylko raz przez 3 lata jego realizacji.

Mamy nadzieję, że zajęcia edukacyjne rozbudzą ciekawość poznawczą, będą stymulowały ich intelektualny i społeczny rozwój, inspirowały do twórczego myślenia oraz poznania nowych trendów badawczych.

Koordynatorka projektu- dr Anna Wojciechowska

Tel. 56/6112517                                                                                    Harmonogram 2022

Publikacja 21 marzec 2022

Komunikat

Przypominamy, że od 2 marca b.r. rozpoczęły się wszystkie zajęcia i wykłady.

ZAPRASZAMY

Publikacja 10 marca 2022

Drodzy Słuchacze TUTW,

zapraszam na pierwsze spotkanie w tym semestrze, w środę 2 marca b.r. do Auli Magna na Wydziale Teologicznym. Będzie to prelekcja nt. „Zawsze się radujcie - Św. Paweł do Tesaloniczan”, którą poprowadzi ks. dr hab. Dariusz Iwański, prof. UMK.

Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 31 Rektora UMK w Toruniu, na terenie Uniwersytetu zobowiązani jesteśmy do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek zarówno w przestrzeni wspólnej budynków (biblioteki, korytarze, hole, klatki schodowe, windy, toalety), jak i w salach dydaktycznych.

Programy na II semestr 2021/22 są umieszczone w zakładkach sekcji.

H.O.

Publikacja 27 lutego 2022

Zaproszenie

Zarząd TUTW zaprasza kierowników sekcji na spotkanie, które odbędzie się 28 lutego br. o godz.16.00 na Wydziale Teologicznym UMK w sali 3a.

Celem spotkania będzie wzajemne poznanie się oraz omówienie spraw bieżących.

Prosimy o przygotowanie krótkiego podsumowania swojej działalności z uwypukleniem sukcesów (mimo pandemii).

Prosimy potwierdzić swoją obecność na adres: biuro@tutw.org

W imieniu Zarządu TUTW

Danuta Polarek - Sekretarz

Publikacja 21 lutego 2022

Apel w obronie zabytkowego manuskrytpu

Szanowni Państwo,

Mogę domyślać się, że dotarły do Państwa medialne doniesienia o poselskim projekcie ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier zabytkowego kodeksu „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”, tzw. „Kodeksu Korwina”. Jest to jeden z najcenniejszych rękopisów XV-wiecznych w Polsce. Został wpisany na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Znajduje się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Projektowana ustawa ma na celu odebranie Książnicy Kopernikańskiej prawa własności manuskryptu i przekazanie go Skarbowi Państwa, który następnie zamierza podarować dzieło Węgrom. Plany wywiezienia za granicę bezcennego zabytku wywołały zdecydowany sprzeciw dyrekcji Książnicy, działającej w instytucji Rady Naukowej, władz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, miasta Toruń, parlamentarzystów, przedstawicieli środowisk naukowych i kulturalnych, a także licznych mieszkańców regionu oraz całego kraju.

Pragnę zachęcić Państwa do wyrażenia swojego poparcia dla inicjatywy zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Kodeksu Korwina”. Apel można podpisać w internecie za pośrednictwem strony  www.kodekskorwina.pl

Załączam także (...) deklarację poparcia podpisaną przez władze regionu, miasta oraz reprezentantów środowisk nauki, kultury i Kościoła. (...)

Mam nadzieję, że nasz wspólny sprzeciw powstrzyma plany uszczuplenia polskiego dziedzictwa kulturowego.

Z poważaniem

Jerzy Janczarski

Dyrektor

Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Deklaracja poparcia władz regionu:  deklaracja

Publikacja 20 lutego 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14