Kierownik zespołu Maria Kowalczewska

tel.: 792 003 189

============================================================

W roku akademickim 2021/22 napisałam następujące projekty:

1. „Seniorzy i malarstwo bez tajemnic” - dla sekcji malarstwa.
2. „Warsztaty zdrowia” - dla sekcji rehabilitacji i aktywnego wypoczynku.
3. „Teatr seniora” - dla sekcji teatralnej.
4. „Wieczór poezji i tańca” - dla sekcji poetyckiej i tańca w kręgu.

Projektów można szukać przede wszystkim na stronie Urzędu Marszałkowskiego - Departament Kultury oraz na stronie Prezydenta Miasta Torunia.

Maria Kowalczewska

Publikacja 22 czerwca 2022

1