Kierownik sekcji: Ewa Karłowska

telefon: 501 787 143

Próby zespołu Uni Band 23 odbywają się we wtorki o godz. 16.00 na Wydziale Teologicznym, sala 11.

 

   Kierownik muzyczny zespołu: Józef Narożny

telefon: 693 457 303

WSZYSTKIE KOMUNIKATY UMIESZCZONE SĄ POD REGULAMINEM

 #

Regulamin

sekcji wokalno-instrumentalnej

Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

1.

Członkiem sekcji wokalno-instrumentalnej może być słuchacz Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który ma uregulowane składki członkowskie.

2.

Składki członkowskie należy opłacać w terminie:

– za pierwszy semestr – do dnia 31 marca danego roku akademickiego,

– za drugi semestr – do dnia 31 października danego roku akademickiego.

3.

W ramach sekcji wokalno-instrumentalnej TUTW działa zespół Uni Band 23, który może liczyć maksymalnie 10 członków.

4.

Zespół Uni Band 23 pracuje pod kierownictwem kierownika muzycznego.

Kierownik muzyczny dokonuje wyboru repertuaru oraz dokonuje opracowań muzycznych /aranżacji/ utworów.

5.

Kierownik zespołu współpracuje z kierownikiem sekcji w zakresie podejmowania istotnych dla zespołu decyzji.

6.

O każdym przypadku nieobecności na próbie zespołu należy powiadamiać kierownika sekcji wokalno-instrumentalnej.

7.

Zajęcia tj. próby zespołu Uni Band 23 odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny. Termin i miejsce prób – według uzgodnień.

8.

Każdorazowo na zajęciach sporządzana jest lista obecności.

9.

Po zakończeniu każdego semestru kierownik sekcji wokalno-instrumentalnej sporządza sprawozdanie z jej działalności, które w określonym terminie przekazuje do Zarządu TUTW.

10.

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników sekcji wokalno-instrumentalnej.

#

=======================================================================================