Rada Programowa

Prof. dr hab. Krzysztof Piątek – przewodniczący
Instytut Socjologii UMK

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta
Instytut Socjologii UMK

Prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski
Instytut Socjologii UMK

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
Collegium Medicum UMK

Prof. dr hab. Tomasz Szlendak
Instytut Socjologii UMK

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec Prof.UMK
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

Dr Anna Pluskota
Instytut Badań Edukacyjnych