Historia powstania TUTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu powstał dzięki inicjatywie grupy ludzi rozumiejących znaczenie  tej instytucji dla środowiska osób starszych. Mgr Bogumiła Szyplińska, ówczesna zastępca dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Opieki Społecznej w Toruniu, mgr Krystyna Szot oraz mgr Mirosław Kilian to osoby, które przekonały ówczesne władze do idei powstania Uniwersytetu, doprowadziły do powołania grupy inicjatywnej, wpisania Uniwersytetu do rejestru stowarzyszeń oraz zarejestrowania go przez sąd.

Intensywne przygotowania do realizacji pomysłu utworzenia w Toruniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku podjęto z początkiem 1987 roku. Udział w Międzynarodowym Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie w 1987 roku oraz w Ogólnopolskim Zjeździe UTW w Lublinie w 1988 roku, kontakty z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie oraz z Łódzkim UTW doprowadziły grupę inicjatorów w czerwcu 1988 roku do rozmowy z prof. dr hab. Janem Głuchowskim, prorektorem UMK, na temat powstania w Toruniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W październiku tego samego roku doszło do spotkania przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Służby Zdrowia i Opieki Społecznej, Medycznego Studium Zawodowego oraz Spółdzielni Inwalidów im. Kilińskiego, którego efektem było uchwalenie wniosku o powstaniu TUTW oraz uzgodnienie projektu statutu. Wniosek ten wpłynął do Urzędu Wojewódzkiego i w dniu 16 listopada 1988 roku Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu.

W lutym 1989 roku zawarto porozumienie o współpracy między UMK i Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a dr hab. Andrzej Kaleta z Katedry Socjologii został powołany na pełnomocnika ds. współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Pierwsze Walne Zebranie Członków odbyło się 6 kwietnia 1989 roku i właśnie ta data wyznacza początek działalności Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W tym historycznym Walnym Zebraniu odbywającym się w Bibliotece Głównej UMK uczestniczyło 64 członków stowarzyszenia, a wykład inauguracyjny pt. „Uniwersytety trzeciego wieku potrzebą naszych czasów” wygłosiła prof. Halina Szwarc, propagatorka idei UTW w Polsce i założycielka pierwszego polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie.

Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków TUTW ukonstytuował się Zarząd, a na jego czele jako Prezes stanął dr hab. Andrzej Kaleta.

W okresie działalności TUTW zmieniały się osoby kierujące Uniwersytetem, ale od początku niezmienna jest zasada, że jest to pracownik naukowy UMK. Po upływie dwóch kadencji, w listopadzie 1995 roku Prezesem Zarządu TUTW został prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski, który kierował Uniwersytetem również dwie kadencje. W listopadzie 2001 roku zmienił go na tej funkcji prof. dr hab. Gabriel Wójcik, aby następnie w 2004 roku przekazać prezesurę drowi Tomaszowi Szlendakowi. W grudniu 2007 roku Walne Zebranie Członków wybrało kolejny Zarząd TUTW, na którego czele stanęła  dr Elżbieta Watanabe z Katedry Etnologii UMK. W kadencji 2010-2013 Uniwersytetem kierował dr hab.Krzysztof Piątek, prof. UMK, kierownik Zakładu Polityki Społecznej, natomiast od marca 2014 roku Prezesem Zarządu została dr hab.Lucyna Stetkiewicz, adiunkt w Instytucie Socjologii UMK.

Składy osobowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej
od początku działalności Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:


I kadencja (lata 1989–1992)

Zarząd     

Prezes               Andrzej  Kaleta
Wiceprezes       Bogumiła Szyplińska
Wiceprezes       Ludomira Rakowicz
Sekretarz           Krystyna Szot
Skarbnik             Antoni  Stark
Członkowie         Izabella Warszawska
                            Stanisław Kużel
                            Stefan Trawiński
                            Roch Gumiński
                            Ludwik Ziółkowski
                            Urszula Wysocka

Komisja rewizyjna
Przewodniczący   Andrzej Stypa

Zastępca               Regina Krymska
Członkowie         – Irena Siuda
                            – Zofia Urbańska
                            – Bożena Gumińska


II kadencja (lata 1992–1995)

Zarząd     

Prezes               Andrzej Kaleta
Wiceprezes       Ludomira Rakowicz
Wiceprezes       Bogumiła Szyplińska
Sekretarz           Piotr Wełnicki
Skarbnik             Felicja Nerczuk
Członkowie        Bożena Sekutowicz
                           Barbara Czerwińska
                           Jerzy Lewandowski
                           Krystyna Cymerska
                           Helena Zakrzewska

Komisja rewizyjna
Przewodniczący      Andrzej Stypa

Zastępca                  Zofia Urbańska
Członek                    Eugenia Grunwald


III kadencja (lata 1995–1998)

Zarząd     
Prezes              Włodzimierz Wincławski
Wiceprezes      Barbara  Czerwińska
Sekretarz         Teresa  Beszczyńska
Skarbnik            Barbara  Baranowa
Z-ca                   Zofia Wyczyńska
Członkowie        Krystyna Cymerska
                           Zofia Urbańska
                           Anna Błażewicz-Dobucka

Komisja rewizyjna
Przewodniczący    Andrzej Stypa

Zastępca                 —
Członek                   —


IV kadencja (lata 1998–2001)

Zarząd
Prezes            Włodzimierz   Wincławski

Wiceprezes    Daniela Szymańska
Wiceprezes    Barbara Czerwińska
Sekretarz        Anna Błażewicz-Dobucka
Skarbnik          Barbara  Warta
Z-ca                 Krystyna Więckowska
Członkowie     Halina Wojtaś
                          Krystyna Cymerska
                          Stefania Sieracka
                          Elżbieta Rynkowska
                           Zofia Pośpieszyńska

Komisja  rewizyjna
Przewodnicząca   Eugenia Grunwald

Zastępca                Irena Glon
Członek                 Wiktoria Skonieczna


V kadencja (lata 2001–2004)

Zarząd
Prezes             Gabriel  Wójcik

Wiceprezes     Barbara  Czerwińska
Sekretarz         Barbara  Warta
Skarbnik          Genowefa  Sitkowska
Z-ca                 Barbara Osowska
Członkowie      Halina Wojtaś
                         Włodzimierz Rogalski
                         Stefania Sieracka
                         Krystyna Cymerska
                         Elżbieta Rynkowska

Komisja  rewizyjna
Przewodnicząca   Eugenia Grunwald

Zastępca               Teresa Myślińska
Członek                  Lilianna Weber


VI kadencja (lata 2004-2007)

Zarząd
Prezes           Tomasz  Szlendak
Wiceprezes    Katarzyna Anna Kaszuba
Wiceprezes    Zdzisław  Gumkowski
Sekretarz        Krystyna  Błaszkiewicz
Zastępca        Stanisława Zielińska
Skarbnik          Emilia  Kruszewska
Zastępca         Mirosława Grajkowska
Członkowie      Maria Górska
                         Anna Jarońska
                         Barbara Klonowska
                         Krystyna Lenska

Komisja  rewizyjna
Przewodnicząca    Genowefa Sitkowska

Zastępca                 Eugenia Grunwald
Członkowie              Krystyna Garczyńska
                                 Elżbieta Janiszewska
                                 Barbara Osowska


VII kadencja (lata 2007-2010)

Zarząd
Prezes           Elżbieta  Watanabe

Wiceprezes   Krystyna  Błaszkiewicz
Wiceprezes   Katarzyna Anna Kaszuba
Sekretarz       Lidia Królikowska
Skarbnik        Zofia Walkowska
Członkowie    Anna Jarońska
                        Krystyna Lenska
                        Jerzy Mierzejewski
                        Maria Nowakowska
                        Stanisława Zielińska

Komisja  rewizyjna
Przewodnicząca  Genowefa Sitkowska

Członkowie           Genowefa Kręciszewska-Kreczman
                              Krystyna Bukowska


VIII kadencja (lata 2010-2014)

Zarząd
Prezes                 Krzysztof Piątek
Wiceprezes         Lidia Królikowska
Wiceprezes         Katarzyna Anna Kaszuba
Sekretarz             Gabriela Bołądź
Skarbnik               Illona Olszewska
Członkowie          Krystyna Lenska
                              Maria Nowakowska
                              Zofia Walkowska
                              Teresa Wasilewska
                              Maria Wojdyła

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca                Anna Kułakowska
Z-ca Przewodniczącej       Danuta Pawłowska
Sekretarz                            Dorota Stefańska


 IX kadencja (lata 2014-2017)

Zarząd
Prezes                 Lucyna Stetkiewicz
Wiceprezes         Lidia Królikowska
Wiceprezes         Krystyna Kuras
Sekretarz              Maria Wojdyła
Skarbnik               Gabriela Bołądź
Członkowie           Wojciech Buss
                              Krystyna Lenska
                              Maria Nowakowska
                              Zofia Walkowska
                              Teresa Wasilewska

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca                 Anna Kułakowska
Z-ca Przewodniczącej        Danuta Pawłowska
Sekretarz                             Dorota Stefańska


 X kadencja (lata 2017-2020)

Zarząd
Prezes                 Anna Pluskota
Wiceprezes         Krystyna Lenska
Wiceprezes         Krystyna Kuras
Sekretarz             Hanna Osińska
Skarbnik               Marianna Fordońska
Członkowie          Wojciech Buss
                              Maria Nowakowska
                              Zofia Walkowska
                              Teresa Wasilewska
                              Krystyna Wójcik

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca                 Anna Kułakowska
Z-ca Przewodniczącej        Danuta Pawłowska
Sekretarz                             Dorota Stefańska