Inauguracja 2022-2023

Fot. Jan Łagosz i Wojciech Buss

"Lata 20-te, lata 30-te" w Ciechocinku - luty 2022

Fot. Wojciech Buss

20-lecie UTW w Szawle na Litwie - wrzesień 2019

Fot. Wojciech Buss

25-lecie UTW we Lwowie na Ukrainie - wrzesień 2019

Fot. Wojciech Buss

Piknik TUTW w Forcie IV - czerwiec 2019

Fot. Wojciech Buss