Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych, Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu, informuje Pana/Panią, że:
Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem uzyskania członkostwa w TUTW oraz dokumentowania wydarzeń i promocji TUTW.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu uzyskania członkostwa w TUTW oraz dokumentowania wydarzeń i promocji TUTW – np. publikowanie fotografii.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż jest to celowe z uwagi na uczestnictwo w TUTW.
Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych ani użyte do profilowania.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi ubezpieczeniowe, podmioty i osoby świadczące usługi turystyczne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Posiada Pan/Pani prawo do:
> żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
> wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
> cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10.X.2018r.