Publikacja 18 grudnia 2019

SMUTNE KOMUNIKATY

11 października zmarł członek naszego stowarzyszenia Stanisław Świątkowski. Stanisław od 10 lat był czynnym członkiem

 

- tenorem, chóru "Melodia". Zawsze pilnie uczestniczył w zajęciach chóru i jego publicznych wystąpieniach, przeglądach

 

i koncertach okolicznościowych. Jako słuchacz TUTW chętnie poszerzał swoją wiedzę, bardzo lubił poznawać świat,

 

korzystając z wycieczek sekcji turystycznej. Stanisław był wspaniałym kolegą i przyjacielem. Przede wszystkim był dobrym

 

i szlachetnym człowiekiem. Straciliśmy duszę towarzystwa.

.

 

W czasie wakacji zmarła Maria Dejewska, długoletnia słuchaczka TUTW. Jeździła na wycieczki, chodziła na gimnastykę,

 

miała grono przyjaciół. Zmarła mając 82 lata.

 

 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

 

 

Publikacja 15 października 2018

P A M I Ę T A M Y

3 marca 2018 roku zmarła nasza długoletnia, zasłużona słuchaczka i koleżanka, Pani  Elżbieta Rynkowska.

Pani Ela emanowała życzliwością wobec całego świata, kochała ludzi, przyrodę, zwierzęta i sztukę. Jej prace malarskie

zapełniły całe mieszkanie.

 

Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w działalność Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przez sześć lat była

członkiem Zarządu. Zawsze czynnie uczestniczyła w jego posiedzeniach, angażowała się w całokształt życia Stowarzyszenia,

chętnie służyła radą i pomocą.

 

Przez kilka lat z wielkim kunsztem prowadziła Kronikę Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Logo TUTW to również dzieło Pani Eli.

 

W 2004 roku zainicjowała powstanie Sekcji Brydżowej, której działalność koordynowała przez 8 lat. Życzliwa i opiekuńcza

starała się, żeby wszyscy uczestnicy czuli się oczekiwani i równoprawni. Organizowała turnieje brydżowe, kolejne jubileusze

sekcji i obchody świąt.

 

To dzięki Pani Eli brydżyści do dziś mogą spotykać się w licznym gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach, czerpać z tego

radość,rozwijać swoje umiejętności gry, ćwiczyć umysły, spędzać wolny czas, zawierać znajomości a nawet przyjaźnie.

 

Dziękujemy za poświęcony czas, troskę, serce, optymizm, uśmiech i to, że w każdym starała się znaleźć zalety i cechy godne

podkreślenia.

 

Ciepło i życzliwość, zatroskanie o otoczenie, przyjaźnie utrzymywane latami, odpowiedzialność a także poczucie humoru

– wszystko to złożyło się na postać pięknego człowieka, który przeżył swe życie zasługując na pamięć i godne naśladownictwo.

 

Cześć Jej Pamięci

Publikacja 11 marca 2018

P O Ż E G N A N I E

008008618

Publikacja 21 grudzień 2017

1