Komisja rewizyjna

Anna Kułakowska   –  Przewodnicząca  Komisji
Danuta Pawłowska –  Zastępca
Dorota Stefańska    –  Członek