Rada słuchaczy

Uchwała nr 16/22

Zarząd TUTW na posiedzeniu 6 października 2022 r. podjął uchwałę o rozwiązaniu Rady Słuchaczy.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz TUTW                                                                          Prezes TUTW
Danuta Polarek                                         dr Agnieszka Furmańska-Maruszak

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Słuchacze TUTW mogą korzystać z porad prawnych udzielanych przez studentów
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dyżury odbywają się w sali 25 na Wydziale Prawa i Administracji przy ul. Władysława Bojarskiego 3
w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach od 16:00 do 18:00.
Zapytania można kierować także telefonicznie: 56 611 40 12 (w godzinach dyżurów).