Rada słuchaczy

Krystyna Nowakowska  –  Przewodnicząca Rady,  telefon: 600 059 605
Elżbieta Suseł
Wiesława Drapiewska

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Słuchacze TUTW mogą korzystać z porad prawnych udzielanych przez studentów
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dyżury odbywają się w sali 25 na Wydziale Prawa i Administracji przy ul. Władysława Bojarskiego 3
w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach od 16:00 do 18:00.
Zapytania można kierować także telefonicznie: 56 611 40 12 (w godzinach dyżurów).