Zmiany w Zarządzie

W wyniku nagłej rezygnacji Tamary Żuchowskiej z funkcji wiceprezesa d.s. programowych TUTW, 27 października 2021 r. Zarząd podjął następujące decyzje:

 

  1. Funkcję wiceprezesa d.s. programowych powierzył Hannie Osińskiej. Przyjął jej rezygnację z funkcji Sekretarza.

 

     2. Funkcję Sekretarza powierzył członkowi Zarządu – Danucie Polarek.

 

Publikacja 29 października 2021