Zarząd

   dr Agnieszka Furmańska-Maruszak  •  Prezes Zarządu

 K. Wójcik kopia   Krystyna Wójcik •  Wiceprezes ds organizacyjnych

     Hanna Osińska  •  Wiceprezes ds programowych

    Danuta Polarek •  Sekretarz 

 MARIANNA   Marianna Fordońska •  Skarbnik

 WOJ 1010   Wojciech Buss  •  Członek (prowadzenie strony internetowej)

   Maria Kowalczewska  •  Członek
 
 DSCN3299   Maria Nowakowska • Członek

   Maria Wojdyła  •  Członek