Zaproszenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu realizuje cykl webinariów poświęconych tematyce senioralnej. W ramach całego cyklu zaplanowano 4 spotkania online poświęcone zagadnieniom orzecznictwa o niepełnosprawności, zdrowia, praw seniora oraz nowych technologii. Przed nami jeszcze dwa spotkania: dot. nowych technologii oraz praw seniora.

Aby wziąć udział w webinariach niezbędna jest wcześniejsza rejestracja pod poniższymi linkami.

Podczas rejestracji wystarczy tylko wpisać imię oraz adres mailowy. Wszystkie osoby, które się zarejestrują otrzymują e-mail z przypomnieniem o webinarze oraz klawiszem do wejścia na wydarzenie.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Webinar poświęcony nowym technologiom odbędzie się 25 listopada br. w godz. 12:00 – 13:30. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. zagadnienia związane z nowymi technologiami, krótkie i podstawowe szkolenia z obsługi komputera, smartfona i korzystania z internetu (np. zakładanie poczty internetowej, pobieranie aplikacji, zakładanie kont bankowych itp.)

Link rejestracyjny: https://abcsenior.com/webinars/cyfrowy-senior/

Ostatni webinar odbędzie się 1 grudnia br. w godz. 10:00 – 11:30 i poświęcony będzie prawom seniora. Podczas spotkania przedstawione zostaną m.in. najbardziej aktualne tematy dot. aspektów prawnych, z którymi mogą spotkać się osoby starsze (np. porady konsumenckie, umowy zawarte podczas pokazów handlowych, renta dożywotnia, mieszkanie w zamian za opiekę itp.)

Link rejestracyjny:  https://abcsenior.com/webinars/prawa-seniora/

Webinaria organizowane są w ramach projektu partnerskiego pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu” projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapraszam do udziału.

Emilia Malinowska

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Toruniu

tel. 56 657 14 69

Publikacja 20 listopada 2020