ZAPROSZENIE

Czy „Bogurodzica” jest passé? To tytuł wykładu popularnonaukowego, na który zaprasza 29 marca o godz. 18.00 Książnica Kopernikańska przy ul. Słowackiego 8.

Gośćmi będą naukowcy z Katedry Antropologii Literatury i Nowych Mediów UMK – prof. dr hab. Krzysztof Obremski,

znawca literatury staropolskiej (szczególnie nurtu religijnego), teorii retorycznej i panegiryzmu

oraz

dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK,

znawca literatury staropolskiej, teorii interpretacji, społecznych studiów nad nauką, badacz „długiego trwania sarmatyzmu”.

W trakcie wykładu toruńscy badacze przeprowadzą analizę treściową i językową „Bogurodzicy”. Po wykładzie odbędzie się dyskusja z udziałem publiczności.

Wstęp jest bezpłatny.

H.O.

Publikacja 23 marca 2022