Zaproszenie

Zarząd TUTW zaprasza kierowników sekcji na spotkanie, które odbędzie się 28 lutego br. o godz.16.00 na Wydziale Teologicznym UMK w sali 3a.

Celem spotkania będzie wzajemne poznanie się oraz omówienie spraw bieżących.

Prosimy o przygotowanie krótkiego podsumowania swojej działalności z uwypukleniem sukcesów (mimo pandemii).

Prosimy potwierdzić swoją obecność na adres: biuro@tutw.org

W imieniu Zarządu TUTW

Danuta Polarek – Sekretarz

Publikacja 21 lutego 2022