ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2021/22

6 czerwca b.r. odbyło się zakończenie roku akademickiego i Walne Zebranie Sprawozdawcze. Spotkanie rozpoczęło się interesującym wykładem dr Marty Podhoreckiej nt „ Jak ułatwić sobie życie – gadżety dla seniora i nie tylko”.

Po wykładzie, Prezes Agnieszka Furmańska-Maruszak rozpoczęła Walne, zgodnie z obowiązującymi nas przepisami. Krystyna Wójcik – wiceprezes ds. organizacyjnych przedstawiła sprawozdanie z działalności statutowej TUTW. Na koniec sprawozdania podziękowała wszystkim Kierownikom sekcji za zaangażowanie i pracę na rzecz TUTW, podkreślając, że każda sekcja zaspokaja oczekiwania i potrzeby naszych słuchaczy. Następnie Anna Kułakowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie finansowe za rok 2020/21. Prezes A. Furmańska-Maruszak przedstawiła kandydatów do tytułu Honorowy Członek TUTW – Joannę Wrzesińską i Wojciecha Buss. Kandydatury zatwierdzono jednogłośnie. Podjęto stosowne uchwały i na tym Walne Zebranie zakończono.

Prezes Agnieszka Furmańska–Maruszak, w podsumowaniu roku akademickiego, podziękowała Zarządowi za pracę na rzecz naszego stowarzyszenia.

H.O.

 

   

 

     

Publikacja 10 czerwca 2022