Sekcja Wydawnicza „Trzecia Młodość”

Redakcja:

Maria Nowakowska, Ewa Bączyk, Wojciech Buss, Krystyna Kuras, Henryka Piekarska,

Elżbieta Świtajska

===============================================================