Sekcja Wydawnicza „Trzecia Młodość”

Redakcja:

Maria Nowakowska – redaktor naczelna, Ewa Bączyk, Wojciech Buss, Krystyna Kuras, Henryka Piekarska,

Elżbieta Świtajska

===============================================================================

Redakcja w nowym składzie w ostatnich latach wznowiła, z przerwą w roku 2020 (pandemia), wydawanie pisma "Trzecia Młodość".

Po wznowieniu ukazały się kolejne pisma: nr 1(6) - 2018r., nr 2(7) - 2019r., nr 3(8) - 2022r.

Publikacja 2022 r.

1