Sekcja Wydawnicza „Trzecia Młodość”

Redakcja: Maria Nowakowska, Ewa Bączyk, Wojciech Buss, Krystyna Kuras, Elżbieta Świtajska