K. Wójcik  Krystyna Wójcik

tel. 505 087 872

krystyna.wojcik.ctr@gmail.com

 

                        Kierownik Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych

 

REGULAMIN

Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych w TUTW

1

Uczestnikiem zajęć z języków obcych i zajęć komputerowych może być każdy Słuchacz, który ma uregulowane składki członkowskie.

2

Słuchacze biorący udział w zajęciach mają do wyboru następujące poziomy nauki:

– poziom elementarny (od podstaw),

– poziom podstawowy,

– poziom średnio-zaawansowany,

– poziom zaawansowany.

3

Słuchacz ma prawo dowolnego wyboru grupy kierując się:

– poziomem grupy,

– osobą prowadzącego zajęcia,

– terminem zajęć.

4

Wybór grupy Słuchacz potwierdza wpłatą za zajęcia u grupowych. Opłatę należy uiścić najpóźniej na trzecich zajęciach wybranej grupy.

5

Jeżeli Słuchacz – po dokonaniu wyboru grupy – zmienia swoja decyzję ( np. chce się przenieść z różnych powodów do innej grupy), nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów, chyba, że wskaże na swoje miejsce innego Słuchacza z którym bezpośrednio się rozlicza.

6

Słuchacze nie mają prawa do zwrotu opłaty w przypadku gdy zajęcia komputerowe nie zostały przeprowadzone z powodu:

– choroby prowadzącego,

– wystąpienia przyczyny o charakterze technicznym – np. brak prądu, usterek technicznych, itp.

Koszty zostają zmniejszone w następnym semestrze.

7

W przypadku choroby lektora języków obcych, zajęcia muszą być przeprowadzone w innym terminie, a obowiązek uzgodnienia terminu należy do prowadzącego.

8

Słuchacze w wyjątkowych sytuacjach mają możliwość dopisania się do grupy w trakcie trwania zajęć w semestrze.

Warunkiem dopisania jest wykazanie przez Słuchacza:

  • poziomu umiejętności Słuchacza odpowiadającego poziomowi grupy – decyzję podejmuje prowadzący,
  • liczebność grupy jest tak niska, że zagraża jej likwidacja.

Słuchacz obowiązany jest do uregulowania opłaty najpóźniej na drugich zajęciach.

9

Zajęcia kończą się w tygodniu oficjalnego zakończenia roku akademickiego.

10

Przedłużenie zajęć wymaga uzgodnienia z prowadzącym oraz uiszczenia ewentualnej dodatkowej opłaty za najem sali.

11

Grupowi sporządzają listy Słuchaczy zawierające: imię i nazwisko, nr legitymacji oraz dowód wpłaty i przekazują księgowości TUTW (wzór dokumentu do pobrania w biurze TUTW, pok. nr 14).

12

Ostateczny termin wpłat za zajęcia podany jest w każdym semestrze.

13

Opłaty za udział w zajęciach należy regulować na konto bankowe, którego numer jest w posiadaniu opiekunów grup.

14

Niniejszy regulamin obowiązuje uczestników wszystkich grup językowych i zajęć komputerowych.

=====================================================================

Harmonogram zajęć komputerowych na I i II semestr 2022/2023

Zajęcia trwają od 1.03.2023 do 5.06.2023 r.

Zajęcia odbywają się: na Wydziale Filologicznym, Fosa Staromiejska 3, sala nr 217, MAIUS

 

Prowadząca:  Katarzyna Iwanowska

 

WTOREK

godz. 9.45 - 10.30

grupa nr 5 – poziom średnio zaawansowany

Grupowa: Bernadeta Gasińska

godz. 10.30 - 11.15

grupa nr 6 – poziom podstawowy

Grupowa: Ewa Prus Grobelska

 

PIĄTEK

godz. 10.00 - 11.00

Grupa nr 1 – poziom średnio zaawansowany

Grupowy: Adam Wincek

godz. 13.00 - 14.00

Grupa nr 4 – poziom średnio zaawansowany

Grupowa: Barbara Dahm

godz. 11.00 - 11.45

Grupa nr 2 – poziom średnio zaawansowany

Grupowa: Grażyna Rychert

godz. 11.50 - 12.50

Grupa nr 3 – poziom zaawansowany

Grupowa: Grażyna Dejewska

Publikacja 16 listopada 2022

Uchwała nr 17/22

Zarząd TUTW na posiedzeniu 6 października 2022 r podjął uchwałę w sprawie skrócenia zajęć języków obcych i komputerowych.

W roku akademickim 2022/23  1 godz. lekcyjna (zajęć) trwa 45 min . Oplata za 1 godz. wynosi 60 zł.

Kierownik sekcji

Krystyna Wójcik

Publikacja 9 października 2022

Harmonogram zajęć na II semestr 2021/2022

Zajęcia trwają od 1.03 - 6.06.2022 r

Prowadząca:   Katarzyna Iwanowska

Na Wydziale Filologicznym. Fosa Staromiejska 3, sala nr 217

Środa

godz. 16.00 - 17.00 Grupa nr 1 - poziom średnio zaawansowany. Grupowy: Barbara Dahm

godz. 17.00-18.00 Grupa nr 2 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Adam Wincek

Piątek

godz. 13.00-14.00 Grupa nr 4 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Grażyna Rychert

godz. 14.00-15.00 Grupa nr 5 - poziom zaawansowany. Grupowa: Grażyna Dejewska

 

Prowadzący: Krzysztof Maruszak

Na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych „Harmonijka”, Fosa Staromiejska 1a, sala nr 6

Poniedziałek

godz. 17.30 - 18.30 Grupa nr 1 - poziom podstawowy. Grupowa / y podany zostanie w terminie późniejszym.

Publikacja 18 października 2021

Komunikat sekcji języków obcych i zajęć komputerowych.

1.Zajęcia języków obcych i zajęć komputerowych rozpoczynają się od 3 listopada 2021 r.

2.Grupy (poprzez swoich Grupowych) mogą indywidualnie umawiać się z lektorami na wcześniejsze terminy (zajęcia już październiku).

3.Ramowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony w poniedziałek - 18.X. 2021 r.

4.Na bieżąco trwają zapisy do grup językowych i zajęć komputerowych.

Kierownik Sekcji

Krystyna Wójcik

Publikacja 17 października 2021

Komunikat sekcji języków obcych i zajęć komputerowych.
W związku z zawieszeniem wszystkich zajęć i braku możliwości wznowienia ich do końca semestru, prosimy Grupowych języków obcych i zajęć komputerowych o rozliczenie godzin przepracowanych przez lektorów za miesiąc luty i marzec (do 12. III.2020).
Wpłaty dokonujemy na konto wg wzoru z ubiegłych semestrów oraz dosyłamy listę słuchaczy.
        Listy Słuchaczy z wyszczególnioną kwotą wpłaty prosimy przesłać elektronicznie na adres mailowy biura: biuro@tutw.org  lub  pocztą na adres: Biuro TUTW,  ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń.
       Grupowi, którzy dokonali całkowitych wpłat, przed zwieszeniem zajęć - przesyłają tylko listy, a nadpłacone kwoty zostaną zwrócone na Ich konta osobiste.  
Koordynator zajęć
Krystyna Wójcik
Publikacja 12 maja 2021

 

Harmonogram zajęć komputerowych na II semestr 2019/2020

czytaj więcej

Komunikat

     14 grudnia 2019 roku Zarząd TUTW podjął uchwałę o zwiększeniu wynagrodzenia dla lektorów języków obcych i zajęć komputerowych z kwoty 50 zł na 60 złotych za godz. Uchwala obowiązuje od II semestru roku akademickiego 2019/2020, tj. od dnia 2.03.2020.

Krystyna Wójcik - Koordynator języków obcych i zajęć komputerowych

Publikacja 18 lutego 2020

Ramowy harmonogram

zajęć Komputerowych w I semestrze 2019/2020.

czytaj więcej

PLAN ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

 

 Harmonogram na II semestr 2018/2019

czytaj więcej

Latarnicy

Latarnicy Polski Cyfrowej-wolontariusze TUTW prowadzą bezpłatnie spotkania,
na których tłumaczą słuchaczom naszego Uniwersytetu co to jest internet
i dlaczego w dzisiejszych czasach jest on niezbędny.
Czytaj  więcej w zakładce zajęcia--sekcja komputerowa.
Publikacja 16 listopada 2013

1