K. Wójcik  Krystyna Wójcik

krystyna.wojcik.ctr@gmail.com

                        Kierownik Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych

 

REGULAMIN

Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych w TUTW

1

Uczestnikiem zajęć z języków obcych i zajęć komputerowych może być każdy Słuchacz, który ma uregulowane składki członkowskie.

2

Słuchacze biorący udział w zajęciach mają do wyboru następujące poziomy nauki:

– poziom elementarny (od podstaw),

– poziom podstawowy,

– poziom średnio-zaawansowany,

– poziom zaawansowany.

3

Słuchacz ma prawo dowolnego wyboru grupy kierując się:

– poziomem grupy,

– osobą prowadzącego zajęcia,

– terminem zajęć.

4

Wybór grupy Słuchacz potwierdza wpłatą za zajęcia u grupowych. Opłatę należy uiścić najpóźniej na trzecich zajęciach wybranej grupy.

5

Jeżeli Słuchacz – po dokonaniu wyboru grupy – zmienia swoja decyzję ( np. chce się przenieść z różnych powodów do innej grupy), nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów, chyba, że wskaże na swoje miejsce innego Słuchacza z którym bezpośrednio się rozlicza.

6

Słuchacze nie mają prawa do zwrotu opłaty w przypadku gdy zajęcia komputerowe nie zostały przeprowadzone z powodu:

– choroby prowadzącego,

– wystąpienia przyczyny o charakterze technicznym – np. brak prądu, usterek technicznych, itp.

Koszty zostają zmniejszone w następnym semestrze.

7

W przypadku choroby lektora języków obcych, zajęcia muszą być przeprowadzone w innym terminie, a obowiązek uzgodnienia terminu należy do prowadzącego.

8

Słuchacze w wyjątkowych sytuacjach mają możliwość dopisania się do grupy w trakcie trwania zajęć w semestrze.

Warunkiem dopisania jest wykazanie przez Słuchacza:

  • poziomu umiejętności Słuchacza odpowiadającego poziomowi grupy – decyzję podejmuje prowadzący,
  • liczebność grupy jest tak niska, że zagraża jej likwidacja.

Słuchacz obowiązany jest do uregulowania opłaty najpóźniej na drugich zajęciach.

9

Zajęcia kończą się w tygodniu oficjalnego zakończenia roku akademickiego.

10

Przedłużenie zajęć wymaga uzgodnienia z prowadzącym oraz uiszczenia ewentualnej dodatkowej opłaty za najem sali.

11

Grupowi sporządzają listy Słuchaczy zawierające: imię i nazwisko, nr legitymacji oraz dowód wpłaty i przekazują księgowości TUTW (wzór dokumentu do pobrania w biurze TUTW, pok. nr 14).

12

Ostateczny termin wpłat za zajęcia podany jest w każdym semestrze.

13

Wpłaty dokonywane są na r-k bankowy 02 1540 1304 2035 5544 5846 0001 w Banku Ochrony Środowiska.

14

Niniejszy regulamin obowiązuje uczestników wszystkich grup językowych i zajęć komputerowych.

=======================================================

Harmonogram zajęć na II semestr 2021/2022

Uwaga:

  • Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Teologii w sali nr 11, ul. Gagarina 37
  • Zajęcia trwają od 1.03 - 6.06.2022 r

.

Język angielski: Lektor: mgr Łukasz Blek

nr tel. 693-751-594

Środa

Grupa nr 3 - godz. 9.00-10.00 - poziom podstawowy. Grupowy: Sławomir Hęsko

Grupa nr 4 - godz. 10.00-11.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Ewa Gula

Grupa nr 5 - godz. 11.00-12.00 - poziom podstawowy. Grupowy: Jesionowicz

Grupa nr 1- godz.12.00-13.00 - poziom początkując. Grupowa: Maria Szott

Grupa nr 2 - godz. 13.00-14.00 - poziom podstawowy. Grupowy: Roman Grobelny

Piątek

Grupa nr 12 - godz. 9.30 - 10.30- poziom podstawowy. Grupowa: Irena Traczykowska

 

Język angielski: Lektor: mgr Magdalena Jurgielska

nr tel. 883-744-106

Czwartek

Grupa nr 3 - godz. 9.00 - 10.00 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Elżbieta Lewandowska

Grupa nr 8 - godz. 10.00 - 11.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Grażyna Kruszka

Grupa nr 9 - godz. 11.00 - 12.00 - poziom podstawowy. Grupowy: Bogdan Bogalecki

 

Język hiszpański: Lektor: mgr Osmar Villarruel

e-mail: australorata@gmail.com

Czwartek

Grupa nr 1 - godz. 12.00 - 13.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Małgorzata Platkowska

Grupa nr 2 - godz. 13.00 - 14.00 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Ewa Stefańska

 

Język niemiecki: Lektor: mgr Beata Buller

nr tel. 697-373-434

Wtorek

Grupa nr 1 - godz. 13.45 - 14.45 - poziom zaawansowany. Grupowa: Mariola Kiełczewska

Środa

Grupa nr 6 - godz. 14.45 - 15.45 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Teresa Sacha

Czwartek

Grupa nr 2 - godz. 14.15 - 15.15 – poziom średnio zaawansowany. Grupowy: T. Kuflewski

 

Język niemiecki: Lektor: mgr Krystyna Wójcik

e-mail: krystyna.wojcik.ctr@gmail.com

Wtorek

Grupa nr 8 godz. 10.15 - 11.15 Grupowy: Adam Leszczyński - poziom podstawowy

Grupa nr 9 godz. 11.15 - 12.15 Grupowa: Elżbieta Kuźbicka - poziom początkujący

 

Język rosyjski: Lektor: mgr Krystyna Wójcik

e- mail: j.w

Poniedziałek

Grupa nr 1 - godz. 14.00 - 15.00 poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Maria Waryan

 

Język włoski: Lektor: Davide Jori

nr tel.: 660-527-358

Poniedziałek

Grupa nr 1 - godz. 9.00 - 11.00 poziom początkujący. Grupowa: Elżbieta Knapinska

Grupa nr 2 - godz. 11.00 - 12.30 poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Hanna Osińska

 

Język francuski: Lektor: mgr Alicja Cwalińska

e- mail: wisniewskalicja@gmail.com

Wtorek

Grupa nr 1 - godz. 8.45 - 9.45 poziom podstawowy. Grupowa: Ewa Tomczak

Publikacja 18 października 2021

Komunikat sekcji języków obcych i zajęć komputerowych.

1.Zajęcia języków obcych i zajęć komputerowych rozpoczynają się od 3 listopada 2021 r.

2.Grupy (poprzez swoich Grupowych) mogą indywidualnie umawiać się z lektorami na wcześniejsze terminy (zajęcia już październiku).

3.Ramowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony w poniedziałek - 18.X. 2021 r.

4.Na bieżąco trwają zapisy do grup językowych i zajęć komputerowych.

Kierownik Sekcji

Krystyna Wójcik

Publikacja 17 października 2021

Komunikat sekcji języków obcych i zajęć komputerowych.
W związku z zawieszeniem wszystkich zajęć i braku możliwości wznowienia ich do końca semestru, prosimy Grupowych języków obcych i zajęć komputerowych o rozliczenie godzin przepracowanych przez lektorów za miesiąc luty i marzec (do 12. III.2020).
Wpłaty dokonujemy na konto wg wzoru z ubiegłych semestrów oraz dosyłamy listę słuchaczy.
        Listy Słuchaczy z wyszczególnioną kwotą wpłaty prosimy przesłać elektronicznie na adres mailowy biura: biuro@tutw.org  lub  pocztą na adres: Biuro TUTW,  ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń.
       Grupowi, którzy dokonali całkowitych wpłat, przed zwieszeniem zajęć - przesyłają tylko listy, a nadpłacone kwoty zostaną zwrócone na Ich konta osobiste.  
Koordynator zajęć
Krystyna Wójcik
Publikacja 12 maja 2021

 

Komunikat

     14 grudnia 2019 roku Zarząd TUTW podjął uchwałę o zwiększeniu wynagrodzenia dla lektorów języków obcych i zajęć komputerowych z kwoty 50 zł na 60 złotych za godz. Uchwala obowiązuje od II semestru roku akademickiego 2019/2020, tj. od dnia 2.03.2020.

Krystyna Wójcik - Koordynator języków obcych i zajęć komputerowych

Publikacja 18 lutego 2020

Ramowy harmonogram

zajęć języków obcych w roku akademickim 2019/2020.

II  SEMESTR

Uwaga:

Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Teologii w sali nr 11, ul. Gagarina 37

czytaj więcej

HARMONOGRAM LEKTORATÓW

 

Harmonogram

 zajęć języków obcych w roku akademickim 2018/2019

czytaj więcej

1