K. Wójcik  Krystyna Wójcik

krystyna.wojcik.ctr@gmail.com

                        Kierownik Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych

 

REGULAMIN

Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych w TUTW

1

Uczestnikiem zajęć z języków obcych i zajęć komputerowych może być każdy Słuchacz, który ma uregulowane składki członkowskie.

2

Słuchacze biorący udział w zajęciach mają do wyboru następujące poziomy nauki:

– poziom elementarny (od podstaw),

– poziom podstawowy,

– poziom średnio-zaawansowany,

– poziom zaawansowany.

3

Słuchacz ma prawo dowolnego wyboru grupy kierując się:

– poziomem grupy,

– osobą prowadzącego zajęcia,

– terminem zajęć.

4

Wybór grupy Słuchacz potwierdza wpłatą za zajęcia u grupowych. Opłatę należy uiścić najpóźniej na trzecich zajęciach wybranej grupy.

5

Jeżeli Słuchacz – po dokonaniu wyboru grupy – zmienia swoja decyzję ( np. chce się przenieść z różnych powodów do innej grupy), nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów, chyba, że wskaże na swoje miejsce innego Słuchacza z którym bezpośrednio się rozlicza.

6

Słuchacze nie mają prawa do zwrotu opłaty w przypadku gdy zajęcia komputerowe nie zostały przeprowadzone z powodu:

– choroby prowadzącego,

– wystąpienia przyczyny o charakterze technicznym – np. brak prądu, usterek technicznych, itp.

Koszty zostają zmniejszone w następnym semestrze.

7

W przypadku choroby lektora języków obcych, zajęcia muszą być przeprowadzone w innym terminie, a obowiązek uzgodnienia terminu należy do prowadzącego.

8

Słuchacze w wyjątkowych sytuacjach mają możliwość dopisania się do grupy w trakcie trwania zajęć w semestrze.

Warunkiem dopisania jest wykazanie przez Słuchacza:

  • poziomu umiejętności Słuchacza odpowiadającego poziomowi grupy – decyzję podejmuje prowadzący,
  • liczebność grupy jest tak niska, że zagraża jej likwidacja.

Słuchacz obowiązany jest do uregulowania opłaty najpóźniej na drugich zajęciach.

9

Zajęcia kończą się w tygodniu oficjalnego zakończenia roku akademickiego.

10

Przedłużenie zajęć wymaga uzgodnienia z prowadzącym oraz uiszczenia ewentualnej dodatkowej opłaty za najem sali.

11

Grupowi sporządzają listy Słuchaczy zawierające: imię i nazwisko, nr legitymacji oraz dowód wpłaty i przekazują księgowości TUTW (wzór dokumentu do pobrania w biurze TUTW, pok. nr 14).

12

Ostateczny termin wpłat za zajęcia podany jest w każdym semestrze.

13

Przelewy z własnego konta oraz wpłaty gotówkowe wpłacać tylko do BNP Paribas na konto 51 2030 0045 1110 0000 0164 3240

14

Niniejszy regulamin obowiązuje uczestników wszystkich grup językowych i zajęć komputerowych.

========================================================

PILNE!

Zajęcia z języka ANGIELSKIEGO zostają wznowione od 2.XII.2022. Wszystkie grupy przychodzą wg "starego" planu tj. w środy i piątki.

Kier. sekcji - K. Wójcik

Publikacja 29 listopada 2022

Uchwała nr 17/22

Zarząd TUTW na posiedzeniu 6 października 2022 r podjął uchwałę w sprawie skrócenia zajęć języków obcych i komputerowych.

W roku akademickim 2022/23  1 godz. lekcyjna (zajęć) trwa 45 min . Oplata za 1 godz. wynosi 60 zł.

Kierownik sekcji

Krystyna Wójcik

Publikacja 9 października 2022

Komunikat sekcji języków obcych.

Zajęcia I semestru 2022/23 rozpoczynają  się od 11.października 2022.

  1. Grupowych z ubiegłego roku  prosimy o kontakt z lektorami .
  2. Na bieżąco trwają zapisy nowych grup. Zajęcia nowych grup rozpoczną się od 3 listopada po spotkaniu z lektorami.
  3. Termin spotkania z nowo zapisanymi słuchaczami  zostanie podany po 10-tym października (komunikaty  po wykładach i na stronie TUTW).

Harmonogram zajęć na I semestr 2022/2023

Zajęcia trwają od 10.10.2022 do 31.01.2023r.

Uwaga:

Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Teologii w sali nr 11, ul. Gagarina 37

 

Język angielski       Lektor: mgr Łukasz Blek

nr tel. 693-751-594

Środa

Grupa nr 3 – godz. 9.00 – 10.00 - poziom podstawowy. Grupowy: Sławomir Hęsiak

Grupa nr 4 – godz. 10.00 – 11.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Ewa Gula

Grupa nr 5 – godz. 11.00 – 12.00 - poziom podstawowy. Grupowa: M. Jesionowicz

Grupa nr 01 – godz. 12.00 – 13.00 - poziom początkujący. Grupowa: M. Szott

Grupa nr 2 – godz. 13.00 – 14.00 - poziom podstawowy. Grupowy: Roman Grobelny

Piątek

Grupa nr 02 - godz. 9.00 - 10.00 - poziom średnio zaawansowany .Grupowa: Elżbieta Lewandowska   

Grupa nr 8 – godz. 10.00 – 11.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Grażyna Kruszka

Grupa nr 9 – godz. 11.00 – 12.00 - poziom podstawowy. Grupowy:

Grupa nr 03 – godz. 12.00 – 13.00 - poziom średnio zaawansowany. (nowa grupa)

Grupa nr 04 – godz. 13.00 – 14.00 - poziom początkujący. (nowa grupa)

 

Język hiszpański       Lektor: mgr Anna Kowalska

e-mail: anna.kowalska.lk@gmail.com

nr telefonu: 506-215-571

Czwartek

Grupa nr 1 – godz. 9.00 – 10.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Małgorzata Platkowska

Grupa nr 2 – godz. 10.00 – 11.00 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Ewa Stefańska

 

Język niemiecki       Lektor: mgr Beata Buller

Nr telefonu: 697-373-434

Wtorek

Grupa nr 1 – godz. 14.30 – 15.30 - poziom zaawansowany. Grupowa: Mariola Kiełczewska

Środa

Grupa nr 6 – godz. 15.00 – 16.00 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Teresa Sacha

Czwartek

Grupa nr 2 – godz. 13.45 – 14.45 - poziom średnio zaawansowany. Grupowy: T Kuflewski

 

Język niemiecki:       Lektor : mgr Krystyna Wójcik

e-mail: krystyna.wojcik.ctr@gmail.com

Wtorek

Grupa nr 8 – godz. 10.00 – 11.00 - poziom podstawowy. Grupowy: Adam Leszczyński

Grupa nr 9 – godz. 11.00 – 12.00 - poziom początkujący. Grupowa: Elżbieta Kuźbicka

 

Język rosyjski:       Lektor : mgr Krystyna Wójcik

e- mail: jw.

Poniedziałek

Grupa nr 1 – godz. 14.00 – 15.00 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Maria Waryan

 

Język włoski      Lektor: Davide Jori

Nr telefonu: 660-527-358

Poniedziałek

Grupa nr 1 – godz. 9.00 – 10.30 - poziom podstawowy. Grupowa: Elżbieta Knapinska

Grupa nr 2 – godz. 10.45 – 12.15 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Hanna Osińska

Grupa  nr 3 – godz. 12.30 – 13.30 - poziom początkujący. ( nowa  grupa)

 

Język francuski       Lektor: mgr Alicja Cwalińska

e-mail: wisniewskalicja@gmail.com

Wtorek

Grupa nr 1 – godz. 13.00 – 14.30 - poziom podstawowy. Grupowa: Ewa Tomczak

 

Publikacja 26 września 2022

Harmonogram zajęć na II semestr 2021/2022

czytaj więcej

Komunikat sekcji języków obcych i zajęć komputerowych.

1.Zajęcia języków obcych i zajęć komputerowych rozpoczynają się od 3 listopada 2021 r.

2.Grupy (poprzez swoich Grupowych) mogą indywidualnie umawiać się z lektorami na wcześniejsze terminy (zajęcia już październiku).

3.Ramowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony w poniedziałek - 18.X. 2021 r.

4.Na bieżąco trwają zapisy do grup językowych i zajęć komputerowych.

Kierownik Sekcji

Krystyna Wójcik

Publikacja 17 października 2021

Komunikat sekcji języków obcych i zajęć komputerowych.
W związku z zawieszeniem wszystkich zajęć i braku możliwości wznowienia ich do końca semestru, prosimy Grupowych języków obcych i zajęć komputerowych o rozliczenie godzin przepracowanych przez lektorów za miesiąc luty i marzec (do 12. III.2020).
Wpłaty dokonujemy na konto wg wzoru z ubiegłych semestrów oraz dosyłamy listę słuchaczy.
        Listy Słuchaczy z wyszczególnioną kwotą wpłaty prosimy przesłać elektronicznie na adres mailowy biura: biuro@tutw.org  lub  pocztą na adres: Biuro TUTW,  ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń.
       Grupowi, którzy dokonali całkowitych wpłat, przed zwieszeniem zajęć - przesyłają tylko listy, a nadpłacone kwoty zostaną zwrócone na Ich konta osobiste.  
Koordynator zajęć
Krystyna Wójcik
Publikacja 12 maja 2021

 

Komunikat

     14 grudnia 2019 roku Zarząd TUTW podjął uchwałę o zwiększeniu wynagrodzenia dla lektorów języków obcych i zajęć komputerowych z kwoty 50 zł na 60 złotych za godz. Uchwala obowiązuje od II semestru roku akademickiego 2019/2020, tj. od dnia 2.03.2020.

Krystyna Wójcik - Koordynator języków obcych i zajęć komputerowych

Publikacja 18 lutego 2020

Ramowy harmonogram

zajęć języków obcych w roku akademickim 2019/2020.

II  SEMESTR

Uwaga:

Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Teologii w sali nr 11, ul. Gagarina 37

czytaj więcej

HARMONOGRAM LEKTORATÓW

 

Harmonogram

 zajęć języków obcych w roku akademickim 2018/2019

czytaj więcej

1