Sekcja fotograficzna

Kierownik sekcji:  Prof. dr hab. Jan Wasilewski

 janwas42@gmail.com

Instytut Fizyki i Astronomii UMK, ul. Grudziądzka 5

Spotkania co 2 tygodnie w środy o godz. 10.00 w sali XXV

==========================================================================

Komunikaty 14.10.2014
  1. Sekcja fotograficzna wznawia zajęcia. Spotkania odbywać się będą w środy o 10.00 (do 12.00) w Instytucie Fizyki i Astronomii UMK, przy ul. Grudziądzkiej 5, sala XXV, średnio co 2 tygodnie. Chętni są proszeni o zapoznanie się z programem sekcji na tutw.org /sekcja fotograficzna. Ewentualne pytania dotyczące zajęć można zadawać pod adresem janwas42@gmail.com  Pierwsze regularne spotkanie uzgodniono na 23 października. Zapraszamy.

Publikacja 21 października 2019

Warsztaty „Wybrane zagadnienia fotografii cyfrowej”

Projekt programu 2019/20 – przegląd tematów

Warsztaty adresowane są do osób, które lubią robić zdjęcia i chciałyby, żeby były one „ładne”, żeby oglądało się je z przyjemnością, bez uwag typu: no tu mi trochę nie wyszło…, tu mało widać bo było za ciemno…, trochę to jest krzywe …, itp . A więc dla osób, które gotowe są poświecić trochę czasu na dopracowanie swoich zdjęć w spokoju, a nawet – które znajdą w tym przyjemność. Nie są to więc zajęcia dla osób, które wprawdzie lubią fotografować, ale potem zanoszą aparat do „punktu” z poleceniem: proszę wydrukować ze wszystkiego po jednej odbitce; albo które swoje zdjęcia, bez niezbędnych korekt, wprowadzają do Internetu. Zakładam, że każdy uczestnik tych zajęć ma jakiś aparat cyfrowy – przynajmniej w komórce/smartfonie. Zdjęcia cyfrowe można jednak obrabiać tylko na komputerze, a zatem konieczny jest także stały dostęp do jakiegoś komputera i elementarne umiejętności posługiwania się nim. Komputer ten musi mieć zainstalowany jakiś edytor obrazowy: może to być jakiś ogólnodostępny uniwersalny edytor,  np. Picture Manager (naturalna część MSOffice), GIMP, IrfanView lub podobny, dostępny bezpłatnie. Nie zakładam jednak, że uczestnicy warsztatów będą przynosili swoje komputery na zajęcia.

W ramach każdego spotkania przewiduję krótki wykład, dotyczący wybranego aspektu tworzenia obrazu cyfrowego (z odpowiednimi demonstracjami), a następnie większość czasu przeznaczona będzie na praktyczną pracę z aparatem lub komputerem. Przewiduję też kilka sesji plenerowych (z tego powodu zajęcia powinny odbywać się w godzinach przedpołudniowych), i następnie pracę nad tak uzyskanymi zdjęciami. Zakończeniem warsztatów może być pokaz własnych „dzieł” uczestników, utworzenie wspólnego albumu internetowego, itp.

 

Robimy zdjęcia

            Czym – rodzaje sprzętu

Podstawowe charakterystyki sprzętu

Rozdzielczość obrazu: co to są PIXELe  (picture elements)

Aparaty ze stałym obiektywem: komórka, smartfon; kompakt – mini, standard,                           zaawansowany; pseudo-lustrzanka (bridge) z super-zoomem

Aparaty z możliwością wymiany obiektywów: kompakt zaawansowany („bezlusterkowiec”), lustrzanka standardowa (zoom 3-5x); lustrzanka profesjonalna

Jak – podstawowa obsługa aparatu

Ustawiamy czas i stały format (2 x 3, 3 x 4, …); warto mieć zapasowe źródło prądu

Pełna automatyka – tylko pstrykamy

Podstawy kompozycji obrazu

Poziom (lanscape), linia horyzontu, czy pion (portrait)

Oświetlenie: tylne (płaskie), tylno-boczne (głębokość cieni => plastyka obrazu),

pod światło – konsekwencje, ciekawe efekty

Kadrowanie/zoomowanie: najlepiej ręcznie, pierścieniem

Specyfika fotografowania smartfonem: kłopoty z perspektywą, zoom cyfrowy

Kompozycja trój/wielo-dzielna, punkty/linie „silne” obrazu

Zasada dwóch/kilku planów – namiastka trójwymiarowości

Jak aparat nastawia automatycznie ostrość – autofocus; nastawianie ręczne

Trochę bardziej ambitnie/świadomie

Jak zmusić aparat do nastawienia ostrości na wybrany element sceny

Histogram: co to jest, do czego się przydaje

Tryb A (Aperture priority): ze stałą przysłoną, operowanie głębią ostrości

Tryb S (Shutter priority): ze stałą migawką (zdjęcia w ruchu – ale nieporuszone)

Tryb P (Pogramowalny): sprzężona zmiana migawki i przesłony przy ustalonej                         wartości EV (exposition value)

Tryb M (Manual): wszystko ustawiamy sami – tylko dla zaawansowanych,             wykorzystanie histogramu, ręczna korekta EV

Tryby SCN: programowanie „sceny”

Trochę praktyki – zajęcia plenerowe

Zdjęcia rodzinno-towarzyskie

W plenerze: ustawienie względem słońca (plener)

We wnętrzu: światła stałe a flesz

W ruchu: dzieciaki, zwierzaki … (plener w zoo)

Przyroda: krajobraz a detal (plener)

Człowiek w przyrodzie, sztafaż

Makro-foto

Architektura: całość a detal, perspektywa (plener)

Człowiek w architekturze, sztafaż

Tworzenie panoramy: automatyczne, ręczne – użyteczność statywu

Zdjęcia seryjne; serie HDR (high dynamic range)

 

Opracowujemy zdjęcia

            Wstępna selekcja zdjęć – jeszcze w aparacie: wyrzucać bez sentymentów!

            Przesyłamy zdjęcia z aparatu do komputera

Jak aparat oznacza zdjęcia; co to jest EXIF (exec info)

Gdzie w komputerze zdjęcia są zapisywane?

Warto tworzyć własny system katalogów

Korekta dystorsji jako pierwsza czynność (jeśli potrzebna i możliwa)

Ustalanie poziomu lub pionu – rotacja

Korekta perspektywy i jej pułapki

Synteza panoramy; synteza HDR

Wybór formatu – kadrowanie, przycinanie

Jak/na czym chcemy oglądać/pokazywać zdjęcia

dodawanie opisu

Albumy

Album „lokalny” – w komputerze

Album internetowy – w sieci; prawo o ochronie wizerunku

Foto-książka

Podstawowe zasady kompozycji/korekty obrazu

Kompozycja/korekta figuralna: co właściwie chcemy przedstawić na zdjęciu?

Motyw główny i jego pozycja na obrazie, punkty/linie „silne”

Kompozycja/korekta tonalna

„gama” obrazu, krzywa gamma, histogram; automatyczna korekta tonalna

High-key, low-key, miękki rysunek

Kompozycja/korekta kolorystyczna

Jak powstaje obraz barwny: barwy podstawowe i dopełniające

Głębia/dynamika koloru; kolor  (3 x 8 =) 24-bitowy => 16.7 mln odcieni

Standardy RGB, CMYK

Co jest „naprawdę białe”?: temperatura barwowa, odcienie bieli; filtry barwne

Natężenie i nasycenie barw

Kompresja obrazu, standardy JPEG

Format RAW, edytory RAW:  gamma i/lub histogram osobno dla każdej barwy

Po opracowaniu: zawsze zachowujemy oryginał, z oryginalnym kodowaniem

Zdjęciom opracowanym nadajemy nowe nazwy, np. rrmmdd_kod-org_miejsce-osoba …

 

Skanujemy zdjęcia, filmy, przezrocza (tylko jeśli tematyka ta wzbudzi zainteresowanie)

Skanowanie zdjęcia to w istocie kserowanie: kolor => czarno/białe?

Skanowanie filmu, z zachowaniem koloru; największy wróg – kurz

Odwracanie negatyw ó pozytyw

Przefotografowanie filmu w warunkach domowych.

Publikacja 2 pażdziernika 2019

1