Maria Wojdyła  Kierownik sekcji: Maria Wojdyła

                           telefon: 608 245 256

Spotkania odbywają się w środy o godz. 16.00

w Auli Magna na Wydziale Teologii UMK, ul. Gagarina 37

======================================================================

Program I sem. 2021/2022

#

20 października

Toruńska Orkiestra Symfoniczna od kuchni.

Przemysław Kempiński

Dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej

#

27 października

Historia Ratusza Starego Miasta Torunia (cz. III)

mgr Magda Gessek

Wyjątkowo spotkanie odbędzie się w Sali Mieszczańskiej

Muzeum Okręgowego - Ratusz o godz. 14.00

#

3 listopada

Czy każda herbata ziołowa jest lekiem?

Sekrety ziołowej natury.

mgr Bernadeta Staśkiewicz

#

10 listopada

Viktoria Park i Tivoli – restauracja, ogrody.

Toruńskie przedmieścia sprzed lat.

mgr Katarzyna Kluczwajd

 historyk sztuki, muzealnik

#

17 listopada

Psychologia miłości, każdemu wolno kochać.

Rafał Grabowski

psycholog

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej

Uniwersytet Humanistyczno - Społeczny w Warszawie

#

24 listopada

Pięć Marii w życiu Henryka Sienkiewicza

Maria Nowakowska

Kierowniczka Sekcji Turystycznej TUTW

#

1 grudnia

Temat zostanie podany w komunikatach

Renata Derejczyk

Dyrektor Teatru Wilama Horzycy w Toruniu

#

8 grudnia

Oszustwa w cyberprzestrzeni i nie tylko.

Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

#

15 grudnia

Filmowe opowieści o ludziach zdeformowanych fizycznie.

dr Radosław Osiński

- kurator do spraw kina CSW w Toruniu

#

12 stycznia

Nowy, stary Jan Vermeer.

Łukasz Wudarski

- dyr Dworu Artusa

#

19 stycznia

Tunezja - obrazy i wrażenia.

dr Jerzy Romański

-emerytowany pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania UMK w Toruniu

#

26 stycznia

Unieważnienie sakramentu małżeństwa w świetle katolickich nauk kościelnych.

Prof. Andrzej Mielczarek

- Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

#

Publikacja 2 września 2021

Sekcja dyskusyjna, 2021

czytaj więcej

Program II sem. 2019/2020

czytaj więcej

Program I sem. 2019/2020

czytaj więcej

Program II sem. 2018/2019

czytaj więcej

Program I sem. 2018/2019

czytaj więcej

Dobrze urodzeni w Lipnie

W środę, 4 kwietnia, w ramach spotkań sekcji dyskusyjnej mieliśmy okazję wysłuchać niezwykle pasjonującej

opowieści o Poli Negri. Gościem naszym i osobą, która ze znawstwem tematu oraz wielką pasją mówiła

o tej wielkiej aktorce była Wanda Mróz, nauczycielka języka polskiego z Lipna, wiceprezes Lipnowskiego

Towarzystwa Kulturalnego im Poli Negri.

czytaj więcej

Program II sem. 2017/2018

czytaj więcej

Program I sem. 2017/2018

czytaj więcej

Program w II semestrze 2016/2017

czytaj więcej

1
2