WYSTAWA

Koleżanki z sekcji plastycznej: Grażyna Bobkiewicz i Wiesława Ellert zaprosiły nas na swoją wystawę obrazów  pt. ” ARTYSTYCZNA  MOZAIKA”.

Mogliśmy podziwiać piękne obrazy o różnorodnej tematyce.

Zawsze zazdrościłam malarzom, że potrafią swoje natchnienie przelać na papier w tak pięknej formie.

Wystawa mieści się w Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Jęczmiennej 23 i będzie trwać do 31 marca w godz. pracy biblioteki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do jej obejrzenia.

Krystyna Wójcik                                                                               Foto: Wojtek Buss

  

 

  

 

     

 

  

 

  

Publikacja 16 marca 2022