WYSTĄPILIŚMY W STRZELNIE !!

 11 grudnia słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelnie uczestniczyli w humorystycznym przedstawieniu

Młodość przychodzi z wiekiem.

      pałuki

Na zaproszenie strzeleńskich studentów – seniorów ze spektaklem przyjechali słuchacze UTW w Toruniu.

Na deskach strzeleńskiego domu kultury młodzi duchem aktorzy zaprezentowali przedstawienie, w którym

pokazali, jak w każdym wieku, nie tylko w latach młodości  można cieszyć się życiem. Występ przeplatany był

polskimi piosenkami z lat młodości seniorów.

 PA1  PA2  PA3

 PA5  PA6  PA4 

Podczas spotkania Grażyna Kasza i Małgorzata Osowicz prowadziły kiermasz świątecznych ozdób i prac

rękodzielniczych.

Magdalena Lachowicz, 12 XII 2017