dr Anna Pluskota – Kierownik Sekcji Naukowej

Wykłady odbywają się w poniedziałki od godziny 16.00 na Wydziale
Matematyki i Informatyki UMK, przy ul.Chopina 12/18

Wykłady akademickie w I semestrze 2021/2022

13 października

Wykład inauguracyjny

Problem wolnej chwili

dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński

 Prof. Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Aula UMK ul. Gagarina 11, godz.16.00

 #

18 października

Średniowieczny obraz świata

mgr Adam Skowron

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 #

25 października

Waldemar Dąbrowski "Fenomen Mateusza. 

Łączenie teorii z praktyką w ramach Laboratorium Społecznego "Mateusz".

Waldemar Dąbrowski, który jest założycielem i kierownikiem Ośrodka Readaptacyjnego Mateusz w Toruniu.

Prof. Krzysztof Piątek

UMK

#

8 listopada

Margines społeczny późnośredniowiecznego miasta europejskiego

dr hab. Paweł Jeziorski

Instytut Historii PAN

#

15 listopada

Pożegnania

prof. dr hab.  Andrzej Kaleta

Instytut Socjologii UMK

 #

22 listopada

Co mają wspólnego baśnie i reklamy telewizyjne?

- zasady storyterllingu i sposoby ich wykorzystania.

dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK

#

29 listopada

O pożytkach płynących z kolekcji.

 Przypadek nieznanego autografu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza

dr hab. Teresa Rączka-Jeziorska

Pracownia Literatury Romantyzmu, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

#

6 grudnia

Caravaggio i Bernini. Blaski i cienie ich twórczości

dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK

Wydział Sztuk Pięknych, Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa UMK

#

Data podana zostanie we wrześniu

Tytuł w późniejszym terminie

dr hab. Marcin Zdrenka

Instytut Filozofii UMK

#

Wykłady akademickie, 2021

czytaj więcej

Wykłady akademickie w II semestrze 2019/2020

czytaj więcej

Wykłady akademickie w I semestrze 2019/2020

czytaj więcej

Wykłady akademickie w II semestrze 2018/2019

czytaj więcej

Między semestrami.

Pierwszy semestr roku akademickiego 2018/2019 już za nami. Jaki był?

czytaj więcej

Wykłady akademickie w I semestrze 2018/2019

czytaj więcej

Wykłady akademickie w II semestrze 2017/2018

czytaj więcej

Wykłady akademickie w I semestrze 2017/2018

czytaj więcej

Wykłady akademickie w II semestrze 2016/2017

czytaj więcej

1
2