Wykłady akademickie w II semestrze 2022/2023

6 marca 2023

System wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów.

mgr Grażyna Śmiarowska

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych

dla województwa kujawsko-pomorskiego

mgr Ewa Wrzos

asystent Dyrektora ZPO im ks. J. Popiełuszki w Toruniu

#

13 marca 2023

Czy bieguny są ekstremalne?

dr Anna Wojciechowska

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK

#

20 marca 2023

Komunikacja interpersonalna w transmisji międzypokoleniowej

prof. dr hab. Wojciech Cichosz

Wydział Teologiczny UMK

#

27 marca 2023

Czy w teatrze wszystko wolno?

dr hab. Artur Duda, prof. UMK

Wydział Humanistyczny UMK

#

3 kwietnia 2023

Nauki o mózgu i nowe podejście do zdrowia.

Neuronauka zdrowia 3.0.

dr Tomasz Komendziński

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK

#

17 kwietnia 2023

Z Torunia do Monachium – Moja praca w Radiu Wolna Europa

dr Witold Pronobis

historyk, publicysta, dziennikarz

#

24 kwietnia 2023

Różnice międzypokoleniowe związane ze zmianami technologicznymi

prof. dr hab. Tomasz Szlendak

Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK

#

8 maja 2023

O sztuce płaszczenia się, czyli przywarze lizusostwa

dr hab. Marcin Zdrenka, prof. UMK

Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK

#

15 maja 2023

Mikołaj Kopernik – wielki uczony, nieznany człowiek

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Wydział Nauk Historycznych UMK

#

22 maja 2023

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

dr Bartłomiej Chludziński

Wydział Prawa i Administracji UMK

#

29 maja 2023

Najsłynniejsze kradzieże dzieł sztuki

dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK

Wydział Sztuk Pięknych UMK

#

5 czerwca 2023

Problem wolności – komentarz filozoficzny

dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. UKW

Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy

#

Publikacja 23 lutego 2023