Wykłady akademickie w II semestrze 2021/2022

#

7 marca 2022

GMO – zagrożenie czy lepsza przyszłość?

Prof. dr hab. Adriana Schmidt-Jaworska

Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK

#

14 marca 2022

Współczesny patriotyzm konsumencki Polaków

dr Joanna Szalacha-Jarmużek

Katedra Socjologii Zmian Społecznych, Instytut Socjologii UMK

#

21 marca 2022

Wyjazdy zagraniczne pracowników akademickich UMK w czasach PRL

Prof. dr hab. Jan Głuchowski

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

#

28 marca 2022

Jak reagujemy na pandemię i dlaczego zawsze podobnie?

dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK

Katedra Badań Kultury, Instytut Socjologii UMK

#

4 kwietnia 2022

Nowe warunki i okrzepłe problemy. Pandemiczna codzienność Polaków w świetle pamiętników

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK

Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Instytut Socjologii UMK

#

11 kwietnia 2022

Ekonomia szczęścia

dr Katarzyna Kamińska

Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej, Instytut Gospodarki Światowej SGH

#

25 kwietnia 2022

Dostępność rezerwuarów kultury i dziedzictwa kulturowego w foto-etnografii obiektów

dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych UMK

#

9 maja 2022

O głupocie – jak jej nie badać i nie opisywać

dr habMarcin Zdrenka, Prof. UMK

Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii UMK

#

16 maja 2022

Utowarowienie zdrowia – leki i suplementy diety

dr Anna Wójtewicz

Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Instytut Socjologii UMK

#

23 maja 2022

Umiędzynarodowienie nauki – autoetnograficzna perspektywa akademickiego podróżnika

dr habDominik Antonowicz, Prof. UMK

Katedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Instytut Socjologii UMK

#

30 maja 2022

Odporność społeczeństwa polskiego na kryzysy: socjologiczna analiza przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce

dr habStanisław Burdziej, Prof. UMK

Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Instytut Socjologii UMK

#

6 czerwca 2022

Jak ułatwić sobie życie – gadżety dla seniora i nie tylko

dr Marta Podhorecka

Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, CM UMK

#

Publikacja 25 lutego 2022