Wykłady akademickie w II semestrze 2016/2017


6 marca

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TUTW

 


 

 13 marca
 
dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński prof. UKW
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

„Filozofia miłości”


 

 20 marca
dr hab. Małgorzata Grupa  prof. UMK
Instytut Archeologii UMK

„Koronki i wstążki – moda czy prestiż (XV-XIX wiek)”


 

 27 marca

 

dr hab. Małgorzata Grupa prof. UMK
Instytut Archeologii UMK

 „Groby i cmentarzyska – śmierć jako źródło wiedzy o życiu”


 

 3 kwietnia 
 
Roman Spandowski
emeryt, Adiunkt Instytutu Badań Literackich PAN 

” O wulgaryzmach” 


 

 24 kwietnia
 
Łukasz Wojnowski
lekarz, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Rady Lekarskiej, lekarz

„O witaminie D3 „


 8 maja

 
prof. dr hab. Maria Lewicka
 Katedra Psychologii  UMK

 „Rola miejsca w życiu człowieka”


 

 15 maja
 
dr hab. Jarosław Dumanowski prof. UMK
Instytut Historii i Archiwistyki, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK 

„Historia żywienia”


 

 22 maja
 
dr hab. Wojciech Olszewski prof. UMK
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK
” O problemach z rozchwianą tożsamością kulturową, 

(przykład współczesnej Europy)”


 

 29 maja
 
dr Monika Staszewicz 
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
 w Olsztynie

„Ryzykowne zachowania młodzieży”   


 

 5 czerwca
 
Zakończenie roku akademickiego
Pokaz slajdów

Występ chóru MELODIA