Wykłady akademickie w II semestrze 2014/2015

2 marca
 
„Utracone dziedzictwo Emigracji Polskiej XX wieku”
Dr hab. Mirosław A. Supruniuk
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Archiwum Emigracji

 


 9 marca
 
„Islandia – okiem geologa”
Mariusz Wiński
Podróżnik

 


 16 marca

Walne Zgromadzenie Członków TUTW

 


 23 marca

„Bractwa kurkowe w Polsce na przykładzie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu”
Józef Jarosz
Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu

 


13 kwietnia

„Ziemia Święta czyli piąta ewangelia”
Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

 


20 kwietnia
 
„Płeć kulturowa (gender) w ujęciu socjologicznym i antropologicznym”
Dr Magdalena Bergmann
Trenerka, doradczyni zawodowa,
współpracowniczka Instytutu Socjologii UMK

 


27 kwietnia
 
Profilaktyka gerontologiczna: anormalne i optymalne starzenie się”
Dr Andrzej Mielczarek
Nauczyciel akademicki WSKSiM

 


4 maja
 
„Biblioterapia i czytelnictwo osób w wieku senioralnym”
Prof. dr hab. Bronisława Woźniczka – Paruzel
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

 


11 maja
 
„Miastocentryczny model gospodarki światowej”
Prof. dr hab. Daniela Szymańska
Wydział Nauk o Ziemi UMK

 


18 maja
 
„Wielki Smok – znaczenie Chin we współczesnym świecie”
Łukasz Kaczorek
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

 


25 maja
 
„Dziwna wojna – działania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i reakcja państw Zachodu”
Witold Jankowiak
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

 


 1 czerwca

Zakończenie roku akademickiego
Występ chóru TUTW „Melodia” oraz pokaz multimedialny