Wykłady akademickie w II semestrze 2019/2020

2 marca 2020

Zobaczyć zaćmę, czyli o rozproszeniu światła w oku

dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK
Wydział Fizyki UMK, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki

 

9 marca 2020

Jak funkcjonuje Jezus kultury?

Formuły przedstawiania Jezusa w retoryce społeczno-politycznej i sztuce

dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK
Wydział Humanistyczny UMK,
Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów
Instytut Literaturoznawstwa

 

16 marca 2020

GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy)
– zagrożenie czy lepsza przyszłość

dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK
Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii

 

23 marca 2020

Margines społeczny późnośredniowiecznego miasta europejskiego

dr hab. Paweł Jeziorski
Instytut Historii, Polska Akademia Nauk

 

30 marca 2020

Zniewolenie i wolność wyborów
– rzecz o współpracy z osobami uzależnionymi.

dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UMK
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej
Instytut Nauk Pedagogicznych

 

6 kwietnia 2020

Caravaggio i Bernini. Blaski i cienie ich twórczości.

dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK
Wydział Sztuk Pięknych UMK,
Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa

 

20 kwietnia 2020

Handel turystyczny w PRL

prof. dr hab. Jan Głuchowski
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

27 kwietnia 2020

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TUTW

 

4 maja 2020

Czy potrzebny nam samorząd?

dr Krzysztof Makowski
Katedra Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

 

11 maja 2020

Opowiadanie historii, snucie opowieści, reklama telewizyjna
– zasady storyterllingu i sposoby ich wykorzystania.

dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK
Wydział Humanistyczny UMK
Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów

 

18 maja 2020

Czego nauczyłam się w Japonii?
Czego o życiu nauczyli mnie Japończycy?
Analiza zanurzenia w kulturę i teren badań pedagogicznych na wyspie Kyushu

dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK
Katedra Podstaw Pedagogiki,
Instytut Nauk Pedagogicznych

 

25 maja 2020

Temat wykładu zostanie podany w późniejszym terminie

 

1 czerwca 2020

tematyka związana z historią nieznanego autografu
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza,

dr Teresa Rączka-Jeziorska
Pracownia Literatury Romantyzmu
Instytut badań Literackich PAN

 

8 czerwca 2020

Uroczyste zakończenie roku akademickiego