Wykłady akademickie w I semestrze 2018/2019

—————————————————————————————-

Wykład inauguracyjny:

„Oddolny wymiar pojednania: 40 lat partnerstwa miast Torunia i Getyngi”

Prof. dr hab. Leszek Żyliński,

Katedra Filologii Germańskiej

Wydział Filologiczny UMK

 —————————————————————————————-

15 października 2018

„Senior social media, czyli trochę inna odsłona aktywności seniorów”

Mgr Ewa Sokołowska

Instytut Pedagogiki UMK

 ————————————————————————————–

22 października 2018

„Czy starożytni Grecy wierzyli w mity, czyli co warto wiedzieć o politeizmie”

Prof. dr hab. Danuta Musiał

Zakład Historii Starożytnej

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

 ————————————————————————————-

29 października 2018

„Polska między autorytaryzmem a demokracją”

Prof. dr hab. Roman Backer

Katedra Teorii Polityki,

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

 ————————————————————————————–

5 listopada 2018

„Statystyka mnie dotyka”

Dr Wiesława Gierańczyk

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

 ————————————————————————————-

12 listopada 2018

Temat zostanie podany w późniejszym terminie

 ————————————————————————————–

19 listopada 2018

„Politeistyczne początki kultury europejskiej”

Prof. dr hab. Krzysztof Cyrek

Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia

Instytut Archeologii UMK

 ————————————————————————————-

26 listopada 2018

„Archeologia historyczna dzisiaj – cele, możliwości i znaczenie”

Dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK

Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności

Instytut Archeologii UMK

 ————————————————————————————-

3 grudnia 2018

„Problem stosunków międzywyznaniowych i tolerancji religijnej

w czasach pierwszej Rzeczypospolitej”

Prof. dr hab. Tomasz Kempa

Zakład Historii Europy Wschodniej

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

 ————————————————————————————-

10 grudnia 2018

„Fascynująca Etiopia”

Mgr inż. Mariusz Wiński

Podróżnik TUTW

 ————————————————————————————–

17 grudnia 2018

„Ziemia chełmińska w strategii działań pierwszych Piastów –

świadectwa archeologiczne”

 Prof. dr hab. Wojciech Chudziak

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

Instytut Archeologii UMK

 ————————————————————————————–

7 stycznia 2019

„Zakon Krzyżacki między mitem a rzeczywistością historyczną”

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Zakład Historii Krajów Bałtyckich

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

 ————————————————————————————–

14 stycznia 2019

„Jak archeolodzy czytają przeszłość.

Opowieści o starożytnej Nubii, krzyżakach i najstarszej świątyni na Ziemi”

dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK

 ————————————————————————————

21 stycznia 2019

„Biskupin i nie tylko, czyli

Jak wyglądało życie ludzi w młodszej epoce brązu

I w początkach epoki żelaza”

Dr hab. Jacek Gackowski

Zakład Epoki Brązu i Żelaza.

Instytut Archeologii UMK

 ————————————————————————————–

28 stycznia 2019

„Zapomniana historia”

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

Zakład Historii Krajów Bałtyckich

Instytut Historii i Archiwistyki UMK

 ————————————————————————————–