Ważny komunikat

Przypominamy.

  1. Jesteśmy stowarzyszeniem, które nie świadczy żadnych usług, za które trzeba by nam płacić. TUTW to organizacja non profitnie zarabiamy, utrzymujemy się wyłącznie ze składek członkowskich i możliwych dotacji.
  2. Stowarzyszenie TUTW stwarza jedynie warunki dające możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności intelektualnej, artystycznej i ruchowej
  3. Statut w § 10 punkt 1 oraz §11, punkt 1c zobowiązuje nas do składki.
  4. Obniżyliśmy – czasowo – składkę semestralną o połowę (20,-zł), pomimo tego, że miesięczne koszty, np. opłaty za biuro, księgowość, są nadal aktualne.

Powyższe cytaty, to tylko wybrane fragmenty z komunikatu, który został zamieszczony i nadal jest do odczytania na naszej stronie z datą 5 lutego2021. Poniżej podajemy fragment uchwały Zarządu podtrzymującej składkę 20zł na II semestr2020/2021, wszak nadal nie mogą odbywać się zajęcia w trybie bezpośrednim.

„Prezydium Zarządu TUTW  3 lutego 2021, większością głosów, podjęło uchwałę, zatwierdzającą składkę członkowską za II sem.2020/21 w wys. 20 zł.”

Prosimy, zaglądajcie na www.tutw.org i polecajcie tę stronę innym naszym słuchaczom. Nie spotykamy się na wykładach, po których zawsze czytaliśmy najważniejsze komunikaty. Nasza strona jest w tej chwili jedyną szansą na kontakt z Wami.

Bądźmy zdrowi! Dotrwajmy do pięknego czasu bez epidemii!

Zarząd TUTW

Publikacja 19 lutego 2021