VI Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych – Łazy 24.05.2014r.

„Olimpiada, olimpiada, olimpiada, mucha nie siada”
– tym zawołaniem rozpoczęła się 24 maja br. w Łazach Śląskich
VI Olimpiada Sportowa
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych
pod hasłem
„ Rozruszaj stawy z Voltarenem Max ‘’.

I rzeczywiście, na niewielkim stadionie, malowniczo położonym w lesie, ruszaliśmy się intensywnie.
Po raz pierwszy udział w zawodach wzięły delegacje z zagranicy, m.in. z Austrii i Słowacji.
Ogółem przyjechało około 1700 osób w tym 850 zawodników startujących w różnych dyscyplinach
z 46 organizacji
Polski południowej oraz, po raz pierwszy, północnych regionów naszego kraju,
w tym TUTW i UTW z Ustki.

 Wielu z nich w tym i nasza ekipa, przybyło  już dnia  poprzedniego.
Gospodarzem olimpiady był UTW w Łazach Śląskich, który – zdaniem wszystkich – zorganizował imprezę
na bardzo dobrym poziomie. Wszystkie punkty programu zostały doskonale przygotowane.
Gościem specjalnym, a jednocześnie patronem olimpiady był premier Jerzy Buzek,
honorowy członek UTW w Łazach.

Całość prowadziła Katarzyna Dowbor, która spotkała się z nami, nie kryjąc sympatii do miasta, z  którym była
niegdyś związana.
Uroczystego  otwarcia VI  Olimpiady w Łazach dokonali: burmistrz Michał Kaczyński oraz
prezes UTW Krystyna Męcik.

Ceremonia otwarcia odbyła się poprzez zapalenie tradycyjnego znicza, do którego ogień wieziony był na łodzi 
przez grupę byłych sportowców kadry narodowej – dziś członków UTW. To na pewno była podniosła chwila.
Na brzegu jeziora ogień został przekazany sztafecie gospodarzy, którzy dokonali  symbolicznego zapalenia
wielkiego
znicza, płonącego przez cały czas trwania igrzysk. 
Obok głównej sceny znajdował się wielki telebim, pokazujący poszczególne wydarzenia.
Przed oficjalnym rozpoczęciem
olimpiady, odbył się uroczysty przemarsz poszczególnych ekip
biorących udział w zawodach.
Wszystkie ekipy prezentowały się pięknie, każda w innych kolorowych
koszulkach i nakryciach głowy. Towarzyszyły im
niesione hasła informacyjne, proporczyki, flagi i emblematy
.

Nasi zawodnicy wypadli dość dobrze, a startowali w takich dyscyplinach jak: wyścigi  kajakarskie,
bieg na 60 metrów,
turniej brydżowy, tenis stołowy, kolarstwo przełajowe, strzelanie z karabinu
pneumatycznego oraz pistoletu.
Doping był ogromny, zwłaszcza w konkurencji wyścigów kajakowych,
a nasze okrzyki niosło echo przez całe jezioro.

Ważnym punktem programu były sesje, dotyczące zdrowia i dbałości o nie.
Zorganizowano tu szereg spotkań
edukacyjnych z fizjoterapeutami wraz z pokazem masażu.
A porady dotyczyły dbałości o stawy. Każdy chętny,
oprócz masażu, otrzymał materiały rekomendowane
przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Nad całością tego punktu programu czuwała dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kużmicka
z Zakładu Rehabilitacji AWF w Warszawie.

Podsumowując stwierdzić należy z całą pewnością, że była to piękna i potrzebna impreza, dostarczająca
seniorom
impulsu do dalszych działań. Dawała  przekonanie, że tzw. ‘’trzeci wiek‘’ życia można 
pożytecznie i miło spędzać.

Nie zabrakło także jadła i napojów.

Na szczególne podkreślenie – w przypadku naszego uniwersytetu – zasługują starania dokonane zarówno
w organizację wyjazdu naszej ekipy jak pozyskania sponsorów, takich jak:
Hurtownia Farmaceutyczna NEUCA
oraz Fundacja TZMO SENI „Razem zmieniamy świat”.
Częściowa  partycypacja w kosztach  nastąpiła także
ze środków TUTW.
Za te starania, słowa podziękowania należą się koleżankom Katarzynie Kaszubie i Marii Wojdyle.

Dzięki ich zaangażowaniu mieliśmy przez dwa dni zapewnione doskonałe warunki przejazdu,
świetne warunki lokalowe i żywieniowe oraz wyposażenie w odpowiedni strój i sprzęt.
Nasza ekipa w liczbie 19 osób, prezentowała się znakomicie. Powiedziano nam: do zobaczenia za rok!
Uczestniczka  – Maria  Nowakowska
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Publikacja 30 maja 2014