Uwaga! > Ważny komunikat Zarządu TUTW dotyczący organizacji I semestru roku akademickiego 2020/2021

Drodzy Słuchacze TUTW,

w związku z panującą epidemią oraz respektując zasady reżimu sanitarnego związanego z epidemią, a także zgodnie z rozporządzeniami JM Rektora UMK i Kanclerza UMK z żalem informujemy, że w I semestrze br. akademickiego wstrzymujemy naszą aktywność związaną z realizacją programu. Do końca lutego 2021 roku nie będą się odbywały żadne wykłady oraz spotkania w grupach sekcyjnych zarówno na terenie UMK jak i w sali PATIO Urzędu Marszałkowskiego i w klubach.

Wyjątek stanowi sekcja rehabilitacji i aktywnego wypoczynku, która zrealizuje zaplanowane blisko rok temu wyjazdy do ośrodków sanatoryjnych z zachowaniem szczególnej ostrożności i dyscypliny pandemicznej. Program tej sekcji i kontakt z jej kierowniczką zamieszczamy w linku zajęcia-sekcja rehabilitacji i aktywnego wypoczynku.

Jest też możliwe uczestniczenie w koncertach w CKK Jordanki, ale o tym będziemy informować osobno na www.tutw.org

W obliczu tej wyjątkowej sytuacji i z nadzieją na rychły powrót do normalności w II semestrze oraz dla podtrzymania kondycji finansowej i ciągłości istnienia naszego stowarzyszenia Zarząd TUTW podjął uchwałę o obniżeniu składki członkowskiej na bieżący semestr o połowę.

Prosimy zatem o przelewy kwoty 20 zł tytułem – składka – na znane słuchaczom konto: BGŻ 51 2030 0045 1110 0000 0164 3240 lub wpłaty gotówkowe w BOŚ Banku, ul. Dominikańska 9 na konto: 02 1540 1304 2035 5544 5846 0001

Drodzy Słuchacze,

prosimy – dbajcie o Wasze zdrowie! Do zobaczenia!

Zaglądajcie na www.tutw.org

Publikacja 21 września 2020