UTW z Szawle na Litwie

Drodzy Słuchacze TUTW

Informujemy, że w dniach 14, 15, 16 września będziemy gościć w Toruniu 20 osobową delegację seniorów, słuchaczy UTW

z Szawle na Litwie. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i omówienie różnorodnych form pracy naszych organizacji

aktywizujących współczesnych seniorów. Mamy nadzieję, że będzie to początek dobrej współpracy. W planie jest także

pokazanie zabytków Torunia i walorów turystycznych jego okolic. Spotkanie litewskiej delegacji seniorów z TUTW jest

wspierane finansowo ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Torunia oraz Starosty  

Powiatu Toruńskiego.Strona główna: www.kujawsko-pomorskie.pl .

O efektach rozmów i wrażeniach naszych przyjaciół z Litwy zdamy relację.

Zarząd TUTW

znak KP poziom

Publikacja 10 września 2018