„Uśmiechy jesieni” na scenie

     7 grudnia b.r. w Książnicy Kopernikańskiej odbyło się poetyckie spotkanie autorskie grupy „WERS” Sekcji Poetyckiej

TUTW zorganizowane przez fundację „Architekci wyobraźni”. Sekcja Poetycka przy TUTW obchodziła w tym roku

15.lecie swojej działalności i z tej okazji wydano antologię ich wierszy „Uśmiechy jesieni”.

     Podczas spotkania zaprezentowano film, który przybliżył sylwetki poetów: Joanny Wrzesińskiej, Anny Jung, Marioli

Włodarczyk, Antoniego Cichego i Tadeusza Paprzyckiego. Opowiadali o sobie, jak zaczynali pisać, od kiedy piszą,

co było bodźcem, itd. Następnie poeci recytowali niektóre swoje wiersze. Spotkanie uświetnił występ skrzypka,

ucznia Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, a zakończyło poczęstunkiem, podczas którego rozmawiano m.in. o poezji.

Fot. Tomasz Dorawa

 029  SPOTKANIE AUTORSKIE WERS 7.12.2018 Fot.Tomasz Dorawa  056  SPOTKANIE AUTORSKIE WERS 7.12.2018 Fot.Tomasz Dorawa

063  SPOTKANIE AUTORSKIE WERS 7.12.2018 Fot.Tomasz Dorawa  059  SPOTKANIE AUTORSKIE WERS 7.12.2018 Fot.Tomasz Dorawa

062  SPOTKANIE AUTORSKIE WERS 7.12.2018 Fot.Tomasz Dorawa  045  SPOTKANIE AUTORSKIE WERS 7.12.2018 Fot.Tomasz Dorawa

100  SPOTKANIE AUTORSKIE WERS 7.12.2018 Fot.Tomasz Dorawa  120  SPOTKANIE AUTORSKIE WERS 7.12.2018 Fot.Tomasz Dorawa

Publikacja 18 grudnia 2018