” Toruńskie Miejsca Pamięci „


W grudniu ubr zakończyliśmy międzypokoleniowy projekt pt. Przywracanie Pamięci Miastu, realizowany wspólnie
z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu.
Cel projektu to m.in. popularyzacja wiedzy na temat toruńskich miejsc pamięci, osób i wydarzeń z nimi związanych,
promowanie postaw obywatelskich i nowoczesnego patriotyzmu.
O działaniach podjętych w ramach projektu i ich rezultatach można przeczytać na tmp.umk.pl
 

Publikacja 25 stycznia 2015