To był rok!

To był bardzo ciekawy rok. 2 czerwca w auli Wydziału Matematyki UMK przy Chopina spotkaliśmy się,
jak co tydzień, o godz. 16.00, ale tym razem nie na wykład, lecz na podsumowanie i wspominanie
kończącego się roku akademickiego 2013/2014
Naszym zwyczajem jest prezentacja multimedialna, przygotowana oczywiście przez naszych słuchaczy,
pokazująca różnorodność zajęć wszystkich sekcji i grup aktywności TUTW. To niezwykłe i naprawdę imponujące!

Aż trudno uwierzyć, że ludzie przebywający na emeryturze chcą i mogą zrobić tak dużo. Pomijam zwykły udział
w wykładach i spotkaniach, chociaż ten zwykły udział świadczy o zainteresowaniach słuchaczy.
Zadziwiające ile ci sami słuchacze potrafią zrobić, jak muszą się wysilić, ile trudów,  przygotowań i stresów pokonać,
żeby np. przygotować pomoc dla potrzebujących, nauczyć się robienia zdjęć kamerą obskurą (przedtem trzeba ją
własnoręcznie wykonać!), przygotować sesję zdjęciową, jechać na basen, wygrać w brydża czy kanastę, chodzić
regularnie na spotkania krajoznawczo-turystyczne, przeczytać niejedną książkę, a potem o niej dyskutować, iść na
wykład (chodzić na wykłady ogólnouniwersyteckie, wzbudzając zainteresowanie studentów i uznanie wykładowców),
pouczyć się języka obcego lub pracy z komputerem, wygrać zawody, namalować obraz, zorganizować konkurs
i pojechać na wycieczkę.
Ludzie! Kto może aż tyle!
Naprawdę silni i niezwykli są nasi słuchacze, a rozpiętość ich zainteresowań jest imponująca.
To dobrze, że nasz, Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku daje tak ogromne możliwości. Oby tak dalej!
Kochani Słuchacze TUTW, odpocznijcie trochę podczas wakacji. Czeka nas następny, 26 rok pracy!
Do zobaczenia w październiku!
KK
Publikacja 16 czerwca