Taneczne Spotkania

Tancerki i jeden Tancerz z TUTW biorą udział w Tanecznych Spotkaniach Integracyjnych. Już pierwsze spotkanie za

nami.

My jako grupa TUTW tańczymy ”na pokaz” wraz z dziećmi niepełnosprawnymi. To pierwsze nasze ”takie” tańcowanie.

Dużo radości …..

IP

2019-02-19 12 TwK TSI SPS 19

Publikacja 25 lutego 2019