„Świętowanie Niepodległości i nie tylko…”

Chór TUTW ”Melodia” na zaproszenie organizatorów Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny,
wystąpił w dniu 11 listopada 2014 na festynie w Przysieku, imprezie towarzyszącej Festiwalowi.
Zaprezentowany repertuar , przede wszystkim pieśni i wiersze patriotyczne znalazł uznanie wśród
licznie zgromadzonej publiczności, która z zainteresowaniem wysłuchała i obejrzała występ,
nagradzając chórzystów i poetów z Sekcji Poetyckiej TUTW gromkimi brawami.

W opinii wielu, była to największa i najlepsza atrakcja towarzysząca „Gęsinie”.

Gęsina 1

Gęsina 2

Gęsina 3

Gęsina 4

  Gęsina 5
Zdjęcia: Jurek Lenski
Publikacja 18 listopada 2014