Światowy Kongres Kopernikański w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udziału w toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego, która odbędzie się 12-16 września 2023 r.

Udział we wszystkich wydarzeniach Kongresu jest bezpłatny, ale prowadzone są zapisy elektroniczne. Cały program dostępny jest na stronie internetowej https://kopernik550.umk.pl/pl/program.

W programie znalazło się wiele ciekawych wykładów o takiej tematyce jak astronomia, historia medycyny, teatr, literatura, historia sztuki a także historia regionu toruńskiego. Wszystko to nawiązuje do postaci Mikołaja Kopernika i 550. rocznicy jego urodzin. Ponadto w programie zaplanowano 16 warsztatów dla nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów nauki, podczas których uczestnicy poznają propozycje zadań i aktywności, które będą mogli wykorzystywać w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Obchody Światowego Kongresu to także wydarzenia towarzyszące takie jak wystawy, debaty, zjazdy naukowe i bezpłatny koncert – recital fortepianowy Mateusza Krzyżowskiego – laureata głównej nagrody XII Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy i nagrody specjalnej JM Rektora UMK.

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej https://kopernik550.umk.pl/

Poleca:

 Hanna Osińska

Publikacja 12 września 2023