Sprawozdanie z działalności w 2014

Każdego roku w dniu 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to okazja do kolejnego podsumowania naszej pracy.

Minął  już ósmy rok działalności sekcji TUTW „Bank czasu, wolontariat”.
Jest nas 53 osoby.                                                                                                     

Tak jak w latach poprzednich nasza działalność skierowana jest do szeroko pojętej społeczności lokalnej, zarówno na rzecz własnego stowarzyszenia jak i innych organizacji, instytucji i placówek samorządowych.

Współpraca międzypokoleniowa wolontariuszy TUTW na rzecz społeczności miasta wpisała się już na stałe w program działań naszych i zaprzyjaźnionych placówek. Jest to zarówno praca na co dzień, jak i akcyjna, jednorazowa. Wielu wolontariuszy pracuje na rzecz naszego stowarzyszenia i współpracuje z licznymi instytucjami Torunia.
Są to wolontariusze, którzy zadeklarowali przynależność do sekcji ale i członkowie zarządu, opiekunowie licznych sekcji jak i ci, którzy pełnią określone role w strukturach TUTW.
Staramy się być wszędzie tam gdzie nas potrzebują. Czynienie dobra, pochylenie się nad drugim człowiekiem jest dla nas źródłem rozwoju osobistego, satysfakcji i radości. Kontakt i współpraca z drugim człowiekiem, a szczególnie
z dziećmi i młodzieżą,
wnosi w nasze życie wiele radości, optymizmu i satysfakcji.

Co robiliśmy w  2014r?

 Na co dzień jesteśmy w:
-ogniskach wychowawczych przy parafiach,
-domach dziecka,
-ośrodku dla osób z problemami psychicznymi,
-szkole,
-przedszkolu,
-bibliotece,
-szpitalu.    
Współpracowaliśmy z Centrum Sztuki Współczesnej w ramach comiesięcznych zajęć fotograficznych.
Nasze wolontariuszki koordynują zarówno współpracę z młodymi jak i biorą udział w opracowywaniu

i realizacji wspólnych projektów. Wspomagają organizatorów podczas zajęć z dziećmi.  Kontynuowaliśmy realizację, rozpoczętego w ubiegłym roku, wspólnego projektu „Kadry z szafy”.
Wykonywanie zdjęć aparatami i technikami z dawnej epoki po cyfrową pozwalało nam wiele nauczyć się. Ubieranie się w stroje z lat 60, 70 i 80–tych oraz prezentowanie ich na ulicach i w miejskim parku sprawiło wiele radości. Pozwoliło z nostalgią powrócić do lat naszej młodości.
Siedem wolontariuszek pracowało podczas Międzynarodowego Festiwalu TOFIFEST.

Wakacje 2014 roku to również okres aktywności TUTW. Tego lata 23 wolontariuszki podjęły się wspomagania prac opiekuńczo-wychowawczych w Ognisku Wychowawczym przy Centrum Pielęgnacji Caritas. Kilka z nas zostało wolontariuszkami Ogniska. Systematycznie odwiedzamy dzieci i pomagamy w zajęciach programowych. Również w wakacje pracowały wolontariuszki, obecne na co dzień, w dwóch pozostałych ogniskach wychowawczych.

Nasza koleżanka została członkiem  Rady do Spraw Seniorów przy Prezydencie Miasta Torunia, którą współtworzyła.
Podczas tegorocznego Festiwalu Kultury i Sztuki wolontariuszki wzięły udział w programie „Żywa książka w żywej bibliotece”.
Stanowiły one dwa tomy żywej książki „Osoba starsza”. Tematem przewodnim Festiwalu była tolerancja w Polsce. Wypożyczanie i czytanie polegało na rozmowach z osobami o różnych poglądach, orientacjach, wyznaniach, niepełnosprawnymi, w różnym wieku.
Jedna z wolontariuszek aktywnie włączyła się do akcji „Szlachetna Paczka”i wraz młodymi brała udział w szkoleniach,
wywiadach u potrzebujących, opisywaniu potrzeb, pozyskiwaniu darczyńców i przekazaniu paczek obdarowanym.
Dwoje wolontariuszy, którzy uzyskali  licencję latarnika w ogólnokrajowym projekcie „Polska cyfrowa równych szans”
systematycznie pracowało z seniorami, chętnymi do poznania i zgłębiania tajemnic komputera i internetu.

Kontynuujemy podjętą  w ubiegłym roku współpracę z Bankiem Żywności. Trzy razy w tym roku grupa wolontariuszy zbierała w sklepach żywność dla potrzebujących w ramach Świątecznych zbiórek oraz ogólnokrajowej akcji „Podziel się posiłkiem”.

Jedna z koleżanek w ramach prac na rzecz społeczności lokalnej zorganizowała i prowadzi klub seniora w klubie spółdzielni mieszkaniowej.
Współpraca ze społecznością  na osiedlu Stawki zaowocowała tym, że nasza wolontariuszka kandydowała do Rady Miasta.
Wolontariuszki poetki współpracowały z młodzieżową grupą wokalno-muzyczną STARS, a wspólnie opracowane okolicznościowe montaże słowno-muzyczne prezentowały społeczności.

Ostatnio dołączyła do nas wolontariuszka, która opiekuje się zwierzętami w Miejskim Schronisku dla  Bezdomnych Zwierząt. Również w tym roku spotykaliśmy się w międzypokoleniowej grupie Bank Czasu. Naczelnym hasłem tych kontaktów jest „Międzypokoleniowe działania źródłem satysfakcji”.
Przebywanie z młodymi, życzliwa i miła atmosfera,
wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy powoduje, że zacieśniamy więzi społeczne, czujemy się osobami kompetentnymi, potrzebnymi, ważnymi i młodszymi.
Miło i pożytecznie spędzamy czas.

Już tradycyjnie jesteśmy zapraszani do zaprzyjaźnionych placówek z okazji świąt rocznicowych i okolicznościowych oraz spotkań tematycznych. Oglądamy inscenizacje przygotowane przez dzieci pod kierunkiem wychowawców,
a wspólny poczęstunek jest okazją do międzypokoleniowych rozmów.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i ósmą rocznicę powołania sekcji świętowaliśmy z Zarządem TUTW, opiekunami sekcji i osobami pracującymi na rzecz stowarzyszenia, podczas Koncertu Jubileuszowego Chóru Astrolabium
w Dworze Artusa.

Jakie korzyści czerpiemy z naszej pracy?
Przebywanie wśród ludzi sprzyja podtrzymywaniu kontaktów międzyludzkich, zacieśnianiu więzi i przeciwdziałaniu poczuciu osamotnienia. Pożytecznie zagospodarowywaliśmy wolny czas.
Praca była zapewne również przyczynkiem do utrzymywania sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej.
Jesteśmy dostrzegani na terenie miasta. Zapraszani do współpracy oraz na konferencje, spotkania i szkolenia organizowane przez organizacje, samorząd lokalny jako osoby prezentujące dorobek,czy inspirujące do aktywnego trybu życia i rozwoju osobistego. Nasza praca dokumentowana jest w wydawnictwach, oraz w mediach.

Jestem szczęśliwa, że jestem jedną z Was, że mogę realizować z Wami  wyzwania, służyć innym, uczyć się od Was i rozwijać przebywając z Wami.
Dziękuję za inspiracje, wzorce, podpowiedzi i to, że zawsze mogę na Was liczyć.    
Bogactwo i powodzenie podejmowanych przez wolontariuszy  działań nie byłoby możliwe bez wsparcia członków Zarządu TUTW, osób z zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.
A przede wszystkim  życzliwości wspaniałych ludzi, którzy nas inspirują, wspierają i mówią,
że to co robimy ma sens, jest potrzebne, że warto to robić a nawet trzeba.Podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymałam dwa Anioły.
Uważam, że jest to podziękowanie dla wszystkich wolontariuszy, osób współpracujących z nami, naszych przyjaciół i wszystkich nam życzliwych. Dziękuję. 
Opiekunka sekcji Stanisława Zielińska