SMUTNE KOMUNIKATY

11 października zmarł członek naszego stowarzyszenia Stanisław Świątkowski. Stanisław od 10 lat był czynnym członkiem

 

– tenorem, chóru „Melodia”. Zawsze pilnie uczestniczył w zajęciach chóru i jego publicznych wystąpieniach, przeglądach

 

i koncertach okolicznościowych. Jako słuchacz TUTW chętnie poszerzał swoją wiedzę, bardzo lubił poznawać świat,

 

korzystając z wycieczek sekcji turystycznej. Stanisław był wspaniałym kolegą i przyjacielem. Przede wszystkim był dobrym

 

i szlachetnym człowiekiem. Straciliśmy duszę towarzystwa.

.

 

W czasie wakacji zmarła Maria Dejewska, długoletnia słuchaczka TUTW. Jeździła na wycieczki, chodziła na gimnastykę,

 

miała grono przyjaciół. Zmarła mając 82 lata.

 

 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

 

 

Publikacja 15 października 2018