„Seniorzy seniorom”

    Z inicjatywy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i posłanki dr Joanny Borowiak – Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej,

    28 stycznia b.r. w auli Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku odbyło się spotkanie seniorów pn. „Seniorzy seniorom”. Organizatorami byli Mateusz Czarnowski – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej wspólnie z prowadzącymi – Henryką Piekarską z TUTW oraz Zofią Kałamają z Politechniki Bydgoskiej UTW. Celem spotkania było pokazanie różnych form aktywności seniorów.

    Seniorzy z Politechniki Bydgoskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowali wiersze, piosenki, tańce, wystawę malarską i prace manualne wykonane różnymi technikami z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Wiersze sekcji poetyckiej TUTW były i refleksyjne i zabawne, zaś piosenki „Ballada o jednej Wiśniewskiej” i „ Zimny drań” rozbawiły publiczność. Można było podziwiać piękne prace sekcji rękodzieła oraz równie ciekawe i zróżnicowane tematycznie prace malarskie obu uniwersytetów. „Taneczny krąg” z Politechniki Bydgoskiej UTW wykonał m.in. wiązankę tańców greckich. Zaś zespół wokalny bawił publiczność piosenkami naszej młodości, między innymi „O mnie się nie martw”, „Są takie dni w tygodniu”, „Na pozór”. Na życzenie publiczności, program artystyczny zakończyła piosenka „Rudy rydz”, która tak poruszyła uczestników, że powstali z miejsc, razem śpiewali i tańczyli.

    Spotkanie seniorów we Włocławku pokazało jak bogatą ofertę dla seniorów mają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Nie tylko dają możliwość rozwijania czy odkrywania zdolności i umiejętności, ale także dają poczucie własnej wartości.

Za wkład w zorganizowaniu programu „Seniorzy seniorom” dziękuję:

Henryce Piekarskiej za scenariusz i zapowiadanie występu artystów z TUTW,

Danucie Polarek za logistykę, przygotowanie wystawy malarstwa TUTW,

Gizeli Czyż, Ludwice Szwedzie-Kurtyce, Elżbiecie Zalewskiej, Marii Felce-Drożdż – członkiniom sekcji rękodzieła,

Marii Domareckiej, Annie Gabor, Krystynie Morawskiej, Annie Sowie, Grażynie Wilczek – członkiniom sekcji poetyckiej,

Marii Nowakowskiej i Bogdanowi Mazurkiewiczowi z sekcji teatralnej.

Marioli Szreiber za zdjęcia.

Hanna Osińska

   

   

   

   

   

   

   

Publikacja 31 stycznia 2023