Przypominamy

Drodzy Słuchacze TUTW,

w imieniu Zarządu przypominam o konieczności dokonania wpłaty składki członkowskiej za miniony semestr (mimo wszystko!) oraz zbliżający się rok akademicki. Jest to warunek konieczny, uprawniający do uczestniczenia w zajęciach naszego uniwersytetu.

Jednocześnie informuję, że 15 września otwieramy nasze biuro, które funkcjonować będzie zgodnie z dotychczasowym planem w każdy wtorek i środę od 13.00 do 15.00

Uwaga!

Komunikaty, dotyczące organizacji rekrutacji nowych członków, inauguracji roku akademickiego oraz Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego ukażą się stopniowo na tej stronie, w gablocie i w Nowościach. Scenariusz działań mamy gotowy, nad programem pracujemy, ale ruszymy pod warunkiem, że nie zostaną ogłoszone zaostrzenia związane z epidemią.

Życzmy sobie zdrowia i powrotu do normalnego funkcjonowania.

KK

Publikacja 26 sierpnia 2020