Projekt „Biologia dla seniorów”

Projekt pt. „Biologia dla seniorów” (POWR.03.01.00-00-T036/18) realizowany przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu i Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni” , Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. w partnerstwie formalnym z Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (TUTW) jest realizowany projekt pt: ,,Biologia dla seniorów’’ (POWER.03.01.00-00-T036/18) W projekcie w każdym roku akademickim zostaną przeprowadzone 4 nowe programy zajęć dla osób zrzeszonych w TUTW.

Cykl spotkań 1 „Biologia z potencjałem”

Cykl spotkań 2 „Ogród moja pasja”

Cykl spotkań 3 „Co nas wzmacnia co zabija”

Cykl spotkań 4 „Nowości molekularne”

Udział w projekcie jest nieodpłatny i mogą w nim uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. W cyklu zajęć uczestnik może wziąć udział tylko jeden raz przez 3 lata jego realizacji.

Mamy nadzieję, że zajęcia edukacyjne rozbudzą ciekawość poznawczą uczestników projektu, będą stymulowały ich intelektualny i społeczny rozwój, inspirowały do twórczego myślenia oraz chęć rozwoju zainteresowań i pasji oraz poznania nowych trendów badawczych.

Koordynator projektu  – dr Anna Wojciechowska

Harmonogram 2021

Publikacja 13 października 2021