Program na II sem. 2018/2019

I. Spotkania sekcji turystycznej:
Miejsce spotkań: Urząd Marszałkowski, sala Patio I piętro, godz. 14.30
8 marca – prelekcja Marii Nowakowskiej – „Karolina Lanckorońska – życie i działalność”.
Sprawy bieżące.
5 kwietnia – prelekcja Marii Nowakowskiej – „Pięć Marii w życiu Henryka Sienkiewicza”.
Sprawy bieżące.
kwiecień/maj – zwiedzanie Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k/Torunia.
Szczegóły dotyczące tego tematu zostaną podane w późniejszym terminie.
10 maja – omówienie wszystkich spraw związanych z wycieczkami.

II. Wycieczki krajowe:
•  28-30 maja – 3-dniowa wycieczka na trasie: Wrocław – Brzeg – Opole – Henryków.
Cena 660 zł.
9-11 września – 3-dniowa wycieczka Gdańsk – Kaszuby.
Cena 600 zł.

III. Wycieczki zagraniczne:
7-17 czerwca – 10-dniowa wycieczka na trasie: Moskwa – Białoruś i okolice.
Cena 2200 zł
26-31 sierpnia – 6-dniowa wycieczka na trasie: Ryga – Talin – Helsinki.
Cena 1260 zł
30 września7 października oraz 14 października21 października
2 wyjazdy 8-dniowe samolotem na wyspę Cypr. Zwiedzanie wyspy.
Cena – 2400 zł

Uwaga
wpłaty: BGŻ PARIBAS nr 97 1600 1462 1021 0505 4000 0002
sekcja zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie wynikających z przyczyn
obiektywnych.