Program na I sem. 2017/2018

24.10.2017. Opera Nowa Bydgoszcz, opera komiczna, Giuseppe Verdi „FALSTAFF”, godz.19.00, cena 30 zł + przejazd
27.10.2017. Teatr W. Horzycy „Kwartet”, godz. 18.00, cena 20 zł.
03.11.2017. CKK Jordanki „Sen nocy letniej” w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, godz. 19.00, cena 25 zł
05.11.2017. Hotel Bulwar, Teatr Afisz „Śpiewamy erotyki Leśmiana”, koncert z okazji 149 rocznicy urodzin Bolesława
                   Leśmiana, godz.17.00, cena 18 zł.
25.11.2017. Teatr W. Horzycy (mała scena) „Napis”, godz. 19.00, cena 20 zł 
26.11.2017. CKK Jordanki „Muzyka filmowa” w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, godz. 17.00, cena będzie
                   podana po uzgodnieniu.    
30.11.2017. Róża Wiatrów.  Zabawa andrzejkowa w godz. 17.00 – 22.00, gra zespół „Daniel”, cena 50 zł (wstęp
                  i konsumpcja).
10.12.2017. Hotel Bulwar, Teatr Afisz „Anielska Robota”, godz.17.00, cena 18 zł
18.12.2017. Róża Wiatrów, spotkanie wigilijne, godz. 16.00, cena 40 zł (istnieje  możliwość dofinansowania przez
                  zarząd TUTW)
31.12.2017. CKK Jordanki, godz. 17.00, Sylwester, „Zemsta nietoperza”, cena 110 zł
01.01.2018. CKK Jordanki, godz. 18.00, Gala Noworoczna, „Muzyka wiedeńska”, cena 90 zł
12.01.2018. MSM KAMELEON, zabawa karnawałowa w godz. 17.00 – 22.00, gra zespół „Daniel”, cena 50 zł (wstęp
                  i konsumpcja)
12.02.2018. MSM KAMELEON, zabawa „śledzik” w godz. 17.00 – 22.00, gra zespół „Daniel”, cena 50 zł (wstęp
                  i konsumpcja)
 
Wpłaty na konto: BGŻ BNP Paribas; 70 1600 1462 1021 0505 4000 0003 
 
Uwaga: Organizowane będą również spektakle nie ujęte w powyższym programie. Daty, godziny oraz ceny biletów podawane będą na wykładach, oraz na stronie internetowej TUTW w aktualnościach.