POROZUMIENIE

Szanowni Państwo,

W dniu 30 września 2020 roku Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku zawarł z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu porozumienie o współpracy, które przewiduje objęcie naszego Uniwersytetu patronatem Rektora UMK. W tym tygodniu porozumienie zostało podpisane przez strony. Pierwsze takie porozumienie zostało podpisane w roku 1989, nie przewidywało jednak patronatu i wielu innych zapisów, z których jesteśmy niezmiernie zadowoleni. Na przykład z nieodpłatnego udostępniania nam Auli UMK na uroczystości  i wydarzenia związane z organizacją immatrykulacji i wręczenia dyplomów TUTW. Porozumienie przewiduje umożliwienie słuchaczom TUTW dostępu do bibliotek UMK na zasadach obowiązujących studenta lub absolwenta UMK. Uzyskamy także (w miarę istniejących możliwości)  doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków grantowych w obszarach działalności TUTW. Dzielimy się zatem z Państwem tą dobrą wiadomością i przekazujemy fotokopię całego dokumentu.

W imieniu Zarządu

dr Anna Pluskota

Prezes TUTW

2020.09.30_POROZUMIENIE UMK-TUTW

Publikacja 10 grudnia 2020