PODZIĘKOWANIE

Jesteśmy organizatorami Świnoujskiej Inicjatywy Rowerowej „ŚwIR”. Na zaproszenie SEKCJI ROWEROWEJ TORUŃSKIEGO

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU przebywaliśmy przez dziesięć dni w tym pięknym mieście. Mieliśmy okazję poznać wiele

ciekawych zakątków i wzbogacić wiedzę o Waszym mieście i regionie. Jakież było miłe powitanie, gdy 11-osobowa grupa Sekcji

Rowerowej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku stawiła się na start by poprowadzić nas na trasę do Chełmży.

Wcześniej też Wasi rowerzyści towarzyszyli nam na trasie do Dużej Nieszawki i zapoznali nas z kulturą i historią Mennonitów.

Między nami natychmiast nawiązała się nić sympatii, której początki datują się od wizyty Waszej grupy w Świnoujściu. Nasz

pobyt w Toruniu i życzliwość, z jaką tu spotkaliśmy się zasługuje na najwyższe uznanie. Jako już bardzo doświadczeni turyści

przekazaliśmy niektóre swoje doświadczenia Waszym uczestnikom. Należy też stwierdzić, że społeczna działalność Opiekuna

grupy zasługuję na szczególne uznanie. Dlatego też chcielibyśmy szczególnie podziękować OPIEKUNOWI SEKCJI

ROWEROWEJ TORUŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Panu PIOTROWI KOSYLOWI za to, że tak pięknie

promował Toruń i jego okolice i przekazał nam wiele ciekawych informacji, których sami nie bylibyśmy w stanie uzyskać.

Najkrócej ujmując to była bardzo dobra robota, za którą jeszcze raz dziękujemy.

 

Honorowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK

Nr 4136 i 4137 Alina i Wiesław Król

 

Publikacja 28 października 2018